Jubileuszowe uroczystości w Skórcu

     Dzień 9 sierpnia, kończący rekolekcje zakonne w Skórcu, był bogaty w uroczystości jubileuszowe. Trzy siostry z miejscowej wspólnoty dziękowały Bogu za dar powołania zakonnego i wytrwanie w tej łasce: s. Marianna za 70 lat życia zakonnego, s. Zofia za 65 lat oraz s. Regina, jako złota jubilatka, za 50 lat profesji. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył o. Michał Deja OFM Cap., który wygłosił też okolicznościowe kazanie. Do koncelebry dołączył proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Wojtyła MIC. Siostry Jubilatki, jak to jest w zwyczaju, odnowiły swoje śluby według uroczystej formuły oraz otrzymały pamiątkowe krzyże. Złoty jubileusz s. Reginy dodatkowo został podkreślony obrzędem wręczenia laski, któremu towarzyszyły słowa: „Czcigodna siostro, weź tę laskę jako podporę w dalszej pielgrzymce wiary i miłości. Krzyż Chrystusowy niech ci będzie światłem, źródłem siły i niezawodnej nadziei, aż się dla ciebie spełnią obietnice Pana”. W procesji z darami jubilatki przyniosły do ołtarza kosz pełen owoców, symbolizujący obfitość łask, które otrzymały od Boga i jako ewangeliczny „talent” pomnożyły wielokrotnie. Życzymy czcigodnym siostrom, aby nie ustawały w dążeniu do pełni zjednoczenia z Tym, którego całym sercem umiłowały.

Zostaw Komentarz