Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP powstało z inicjatywy Ojca Honorata Koźmińskiego

przy współudziale Matki Pauli Maleckiej, która przez 37 lat pełniła urząd przełożonej generalnej