Wizyta Matki Generalnej w Brazylii

     W miesiącu marcu Przełożona Generalna m. Maria Matejuk oraz Radna Generalna s. Julia Świderska odbyły podróż do Brazylii, związaną głównie z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Wikariatu i koniecznością powołania kolejnego.

     Dnia 9 marca do domu w Morada Nobre zjechały wszystkie siostry po wieczystych ślubach na tzw. kapitułę, która zakończyła się mianowaniem członkiń Zarządu w składzie:

Przełożona Wikariatu – s. Teodozja Guzek

I Radna Wikariatu – s. Pollyana

II Radna Wikariatu – s. Aline

     Spotkanie Matki Generalnej z siostrami, choć ze swojej natury miało oficjalny charakter, to dostarczyło wszystkim wiele radości ze wspólnego bycia razem, wzmocniło więzi i poczucie jedności oraz odpowiedzialności za przyszłość zgromadzenia i podejmowanych przez nie dzieł. Wizytacje poszczególnych domów w następnych dniach i rozmowy indywidualne z każdą siostrą, stały się okazją do pełniejszego poznania specyficznych warunków życia zakonnego i pracy apostolskiej każdej wspólnoty. Matka Generalna zapoznała się z funkcjonowaniem sierocińców i przedszkoli, spotykając się z dziećmi, pracownikami, dobroczyńcami. Odwiedziła także kapłanów i instytucje kościelne współpracujące ze zgromadzeniem. Uczestniczyła w nabożeństwach parafialnych, co zawsze spotykało się z pozytywną i żywą reakcją ludzi.

     W uroczystość św. Józefa Oblubieńca w Osfaya dwie nowicjuszki: Jane Cruz Feitosa i Sara Nasscimento dos Anjos Enelopta złożyły na ręce Matki Generalnej pierwsze śluby zakonne. Mszy św. przewodniczył ks. Szymon Sieczka, wikariusz biskupi delegowany na tę uroczystość przez biskupa diecezji Luiziana.

     Czas wizyty m. Marii na brazylijskiej ziemi minął szybko, ale był bardzo owocny. Tak wiele zmieniło się od chwili, gdy pierwsze siostry z Polski podjęły tu pracę misyjną. Przez 33 lata Zgromadzenie prężnie się rozwijało: powstawały sierocińce, przybywało kandydatek do życia zakonnego, a więc rosła liczba sercanek, które mogły podejmować się nowych zadań. Teraz w obliczu zmian w polityce miejscowych władz, a także wobec globalnych przemian zachodzących w świecie, sytuacja wspólnot nie jest łatwa i wymaga nowego podejścia i nowych rozwiązań. Potrzebne jest dobre rozeznanie i mądre decyzje. Temu też miał służyć pobyt Matki i Radnej Generalnej w Brazylii. Wspierajmy wytrwałą modlitwą dzieło misyjne Zgromadzenia.

 

Zostaw Komentarz