Wieczyste zaślubiny z Chrystusem

   28 lipca był szczególnym dniem dla całego Zgromadzenia z racji uroczystości ślubów wieczystych, ale przede dostarczył ogromnej radości s. Edycie i s. Irenie, które po kilkuletniej formacji w postulacie, nowicjacie i junioracie, mogły teraz, za zgodą Rady Generalnej Zgromadzenia, dopełnić swoje oddanie się Bogu wieczystym „tak”. Na tę szczególną chwilę kaplica Domu Generalnego w Nowym Mieście nad Pilicą wypełniła się rodziną, przyjaciółmi, znajomymi sióstr juniorystek oraz współsiostrami z różnych placówek Zgromadzenia. Do uroczyście przystrojonego ołtarza przystąpiło ośmiu kapłanów na czele z ks. Infułatem Lucjanem Święszkowskim, który jako główny celebrans przewodniczył także ceremonii ślubów i wygłosił okolicznościowe kazanie.

   Obrzęd złożenia profesji wieczystej odbył się podczas Mszy św. dla podkreślenia ważność tego aktu konsekracji, który zakorzeniony jest łasce Chrztu św. Po Ewangelii siostry, pragnące oddać się na wyłączną służbę Bogu poprzez zachowanie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wyraziły to publicznie odpowiadając na pytania celebransa. Następnie po homilii wszyscy obecni zanieśli modlitwę do Boga za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, a siostry profeski „leżąc krzyżem” przed ołtarzem, wyraziły przez ten gest swoje uniżenie i wolę zupełnego oddania się Boskiemu Oblubieńcowi. Po litanii do Wszystkich Świętych nastąpił najważniejszy moment uroczystości – wypowiedzenie aktu profesji „na ręce” Przełożonej Generalnej m. Marianny Matejuk i podpisanie go własnoręcznie na ołtarzu. W imieniu Kościoła celebrans wypowiedział nad profeskami modlitwę konsekracji, która dopełniła aktu poświęcenia się Bogu. Następnie kapłan wręczył siostrom zewnętrzną oznakę  wieczystych zaślubin ze słowami: „Przyjmij obrączkę, oblubienico wielkiego Króla. Dochowaj wierności Chrystusowi, byś zasłużyła wejść na gody wiecznej radości”. Kolejnym ważnym elementem ceremonii były słowa Matki Generalnej o włączeniu na zawsze do Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca NMP i gratulacje od Zarządu Zgromadzenia.

W darach ołtarza dodatkowo zostały przyniesione symbole trzech ślubów:

  • LILIA – symbol miłości i czystości, którą dziś siostry ślubowały Bogu zachowywać na wieki;
  • LAMPA OLIWNA – symbol wyrzeczenia się samego siebie w ślubie ubóstwa;
  • KRZYŻ – symbol dobrowolnej ofiary i ślubu posłuszeństwa.

Przed zakończeniem Eucharystii krótkie podziękowania wygłosiła Matka Generalna oraz siostry wieczystki, które swoją wdzięczność Bogu i  ludziom wyraziły w symbolicznym w geście wręczenia czerwonej róży. Uroczystość wieczystych zaślubin dostarczyła wielu wzruszeń s. Edycie i s. Irenie, ich rodzinie i wszystkim obecnym. Na twarzach zebranych gościł uśmiech radość, a w niejednym oku pojawiły się łzy szczęścia. Świętowanie miało swoją kontynuację w refektarzu zakonnym.

Zostaw Komentarz