Sesja „Rozwój i zamieranie wspólnoty zakonnej” – ks. K. Wons SDS

     W dniach 26-28 października w Domu Generalnym Zgromadzenia odbyła się sesja formacyjna poprowadzona przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Na spotkanie, które odbywało się w rytmie Lectio divina, przyjechały siostry z większości domów w Polsce, Białorusi i Ukrainy. Wszystkich uczestniczek było około 50, w tym 35 przełożonych wspólnot. Temat sesji dotyczył bardzo istotnego problemu, z jakim boryka się niejedna rodzina zakonna i wpisywał się doskonale w podjętą w Zgromadzeniu pracę nad rozeznaniem na nowo charyzmatu założycieli. Ks. Krzysztof Wons podczas sześciu konferencji przedstawił kryteria rozeznawania, które mogą pomóc w ocenie stanu wspólnoty zakonnej – jej rozwoju bądź zamierania. Program spotkania był bardzo bogaty, przepojony modlitwą i skupieniem – wszystko po to, aby Słowo Boże mogło zaowocować rozeznaniem swojej wierności powołaniu. Sesję zakończyła praca w grupach dzielenia się, która miała na celu wzajemne ubogacenie się refleksjami z osobistego spotkania ze Słowem Bożym.

     Uczestnictwo w sesji, jak podkreślały siostry, było „ucztą duchową”, za którą szczególne podziękowania zostały skierowane w kierunku ks. Krzysztofa Wonsa. Matka Generalna Maria Matejuk w imieniu Zgromadzenia wyraziła wdzięczność nie tylko za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też za świadectwo głębokiego życia duchowego. Przełożona Wikariatu na Ukrainie s. Regina Chodakowska dołączyła się do tych podziękowań i podkreśliła wkład Matki Generalnej i Przełożonej Domu Generalnego s. Zofii Władyszewskiej w zorganizowanie tego spotkania. Po oficjalnych przemówieniach padło jeszcze wiele ciepłych słów, które wytworzyły atmosferę radości i wzajemnej bliskości wśród wszystkich obecnych.

 

 

Zostaw Komentarz