Pierwsze śluby zakonne

   Dnia 15 sierpnia 2021 r. w Skórcu k. Siedlec  miała miejsce dawno wyczekiwana uroczystość pierwszej profesji zakonnej nowicjuszek: Natalii, Pauliny i Darii. Termin tego ważnego wydarzenia nieprzypadkowo został wyznaczony na dzień, w którym Kościół kontempluje tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, a naród polski dziękuje za „cud nad Wisłą”, zaś mądrość ludowa sławi Ją jako Matkę Bożą Zielną, która zsyła błogosławieństwo dla ziemi rodzącej kwiaty i zioła. Czyż mogłaby być lepsza okoliczność, aby trzy siostry otrzymały przywilej stania się córkami Najczystszego Serca Maryi jako pełnoprawne członkinie Zgromadzenia. W tym dniu Matka Boża wskazuje jednoznacznie, że celem życia każdej Jej duchowej córki ma być niebo, rozumiane jako wieczne przebywanie z Jezusem.

   Uroczystość pierwszych ślubów odbyła się podczas Eucharystii pod przewodnictwem proboszcza miejscowej parafii ks. Piotr Wojtyły MIC. Do koncelebry dołączyli: wikariusz biskupi ks. Marek Matusik, spowiednik nowicjuszek ks. Grzegorz Reiss MIC oraz wykładowca Pisma św. ks. Rafał Pietruczuk.

   Akt profesji czasowej dokonał się po homilii, wygłoszonej przez ks. Marka. Nowicjuszki złożyły śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa na jeden rok na ręce Przełożonej Generalnej m. Marianny Matejuk. Zobowiązały się do przestrzegania ustaw Zgromadzenia i wypełniania jego misji. Na znak włączenia do wspólnoty zakonnej otrzymały krzyże profesyjne oraz Konstytucje.

   Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do zakonnego refektarza na część mniej oficjalną, jaką były podziękowania ze strony sióstr neoprofesek i życzenia od zgromadzonych gości. Radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim podczas poczęstunku, którego uwieńczeniem był wyśmienity tort.

   W dobie kryzysu powołań do życia poświęconego Bogu, każda pozytywna odpowiedź na Boże wezwanie wielce raduje i napawa nadzieją na przyszłość. Niech Bóg będzie uwielbiony!

Zostaw Komentarz