Kapituła Generalna Sióstr Sercanek

Dnia 30 czerwca 2021 r. do domu generalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przyjechały delegatki na XIX Kapitułę Generalną. Głównym celem zebrania  był wybór Przełożonej Generalnej i czteroosobowej Rady Generalnej na 6-letnią kadencję.

Pierwszy dzień kapituły siostry przeżyły na modlitwie i skupieniu, które poprowadził o. Piotr Owczarz OFMCap. – gwardian i kustosz Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Najważniejszym punktem tego dnia była Eucharystia przy relikwiach Założyciela Zgromadzenia oraz nawiedzenie grobu Matki Pauli Maleckiej – Współzałożycielki.

Drugi dzień kapituły rozpoczął się oficjalnym otwarciem obrad i miał charakter sprawozdawczy. Matka Generalna Marianna Matejuk ze swoją Radą przekazała władzę w ręce Kapituły.

Dnia 2 lipca po uroczystej Mszy św. odbyły się wybory Przełożonej Generalnej, którym przewodniczył bp Andrzej Franciszek Dziuba – ordynariusz diecezji łowickiej. Siostry delegatki wybrały ponownie na tę posługę m. Mariannę Matejuk, a bp. Andrzej Dziuba w imieniu Kościoła potwierdził ważność tego wyboru. W kaplicy domu generalnego m. Marianna złożyła przysięgę związaną z przyjęciem urzędu i odebrała homagium od sióstr. Wybór sióstr do Rady nastąpił po Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Kolejne dni kapituły zostały poświęcone omówieniu głównych spraw Zgromadzenia.

Zostaw Komentarz