Otwarcie Izby Pamięci M. Pauli Maleckiej

     W dniach 18 -19.11.2017 r. w Domu Generalnym w Nowym Mieście n. Pilicą odbył się jesienny Zjazd Sióstr Przełożonych. W pierwszym dniu spotkania, w godzinach południowych, miało miejsce otwarcie i poświęcenie Izby Pamięci Matki Pauli Maleckiej – Współzałożycielki Zgromadzenia. Uroczystego otwarcia obiektu dokonała Przełożona Generalna m. Marianna Matejuk przecinając biało-czerwoną wstęgę, a poświęcenia – o. Ryszard Gumkowski OFM Cap. i ks. dr. Marek Szymula.
     Przed wejściem do Izby Pamięci Na ścianie przed wejściem do Izby Pamięci umieszczony został portret M. Pauli i cytat z Jej listu do sióstr, który stanowi jednocześnie słowa powitania zwiedzających: „Witam Was miłością Najczystszego Serca Maryi”.
Izba Pamięci składa się z dwóch części. W jednej zgromadzono elementy wystroju izby mieszkalnej w dworku szlacheckim z XIX w., tj. z czasów, w których żyła M. Paula. Druga część w całości została poświęcona życiu i działalności apostolskiej M. Pauli. Tutaj w jednej z gablot umieszczono materiały dotyczące Jej życia w rodzinie, oraz rodzinne pamiątki, w drugiej – te, które obrazują życie zakonne M. Pauli. Na całość ekspozycji składają się również mapy, które ukazują miejscowości związane z życiem M. Pauli oraz Jej działalnością. Całość ubogaca dość bogaty materiał zdjęciowy.
     Niech będzie Bóg uwielbiony za dar M. Pauli dla Kościoła i Zgromadzenia Córek Serca Maryi.