Dziękujemy – Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego – święto pełne wdzięczności i radości, które każdego roku 2 lutego, gromadzi cały Kościół powszechny, a więc i naszą wspólnotę zakonną w jedności z Bogiem. Dzisiaj pragniemy dziękować za niezwykły dar powołania, za te chwile, gdy w sercu pojawiła się tęsknota za służbą Bogu i ludziom. To święto, które przypomina nam o pięknie życia poświęconego, o zaangażowaniu w budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Zdjęcia z pierwszych ślubów, ślubów wieczystych, jubileuszy życia zakonnego oraz posłania misyjnego są pięknymi wspomnieniami zewnętrznego aktu oddania się Bogu. Te chwile, uwiecznione na fotografiach, przypominają o naszym trwałym związku z Bogiem, o wierności i gotowości do służby Kościołowi na całym świecie. Niech Duch Święty umacnia nas w życiu pełnym miłości i oddania. Amen.

Zostaw Komentarz