Błogosławieństwo naszych domów zakonnych

W naszym zgromadzeniu praktykujemy piękne tradycje, które budują naszą wspólnotę i umacniają naszą wiarę. W wigilię Bożego Narodzenia, doświadczamy wyjątkowego momentu błogosławieństwa Dzieciątkiem Jezus. W tym dniu w domu głównym, Przełożona Generalna przechodzi po naszym domu zakonnym, trzymając Dzieciątko Jezus. Błogosławieństwo Dzieciątkiem Jezus staje się symbolem Bożej łaski i obecności w naszym zgromadzeniu. To również czas, w którym modlimy się razem, dziękując za dar Zbawiciela i wyrażając wdzięczność za wszelkie łaski, jakie otrzymujemy.

Inną tradycją jest tzw. kolęda. W naszym domu generalnym w dzień Objawienia Pańskiego – 6 stycznia, Bracia Kapucyni z pobliskiego klasztoru święcą nasze domy, modląc się o obfitość łask dla wszystkich sióstr i innych osób korzystających z naszej posługi. W tym szczególnym momencie oddajemy nasze codzienne życie pod opiekę Bożą, wierząc w obecność Jego miłości i wsparcia w naszej codzienności.

Zostaw Komentarz