| 0

Niewielka to miłość, która zachowuje miarę, albo która szuka miary miłości, albowiem miarą miłości jest kochać bez miary.

| 0

Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.