| 0

Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.