Wielka tajemnica wiary

Z pierwszym dniem adwentu w Kościele w Polsce rozpoczął trzyletni program duszpasterski (2019-2022) pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Autorzy programu, korzystając z metodologii przyjętej przez Benedykta XVI w adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, proponują, by w kolejnych latach skoncentrować się na następujących aspektach:

  • Eucharystia jako tajemnica wyznawana (2019-2020) pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”,
  • Eucharystia jako tajemnica celebrowana (2020-2021) pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”,
  • Eucharystia jako tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa (2021-2022) pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Wielka tajemnica wiary to pierwsze słowa kapłana po przeistoczeniu, po tym jak dokonała się cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Ta tajemnica pozostanie zawsze poza zasięgiem intelektu człowieka. Nie da się jej zrozumieć bez intuicji wiary, nie da się nią zachwycić bez intuicji miłości chrześcijańskiej i nie da się nią żyć bez żywej nadziei na spotkanie Jezusem, który dla nas stał się Pokarmem.

W obliczu cudu, który się dokonuje podczas każdej Eucharystii, można mnożyć pytania, a i tak będzie ich więcej niż odpowiedzi. Jeśli są szczere to zaangażują całego człowieka, przechodząc przez jego serce i domagając postawy pokory wobec tej tajemnicy. To nie jest religijna zagadka, za której rozwiązanie dostaniemy niebo. Wręcz odwrotnie – to niebo nas posiądzie, gdy wejdziemy w tę tajemnicę z całą otwartością serca, przyjmując Ciało i Krew Pańską pod postaciami chleba i wina.

Chodzi o to, by coraz bardziej świadomie i aktywnie uczestniczyć w misterium Eucharystii. Kto choć raz doświadczył odnawiającej mocy tego sakramentu, ten nie potrzebuje wiele rozumieć, aby na słowa kapłana odpowiedzieć: „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci”.

 

Zostaw Komentarz