Wieczyste zaślubiny

 

     W pierwszą sobotę miesiąca sierpnia w domu formacyjnym w Skórcu miała miejsce podniosła uroczystość. Siostry Joanna i Justyna poprzez akt profesji wieczystej oddały się Bogu na wyłączną własność, zobowiązując się do realizowania swojego powołania zakonnego w Zgromadzeniu Córek Serca Maryi. Poprzez ponowienie ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, tym razem na całe życie, przypieczętowały swoją oblubieńczą więź z Jezusem. To wielka radość nie tylko dla nich, ale również dla ich rodzin i przyjaciół, dla Zgromadzenia i całego Kościoła.

     Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Michał Deja OFM Cap., który towarzyszył duchowo s. Joannie i s. Justynie przez cały okres ich formacji w junioracie. Do koncelebry dołączyli proboszczowie rodzinnych parafii i inni zaprzyjaźnieni księża. Po homilii miały miejsce obrzędy profesji wieczystej, czyli:

  • publiczne odpowiedzi sióstr na pytania kapłana, potwierdzające świadomość i dobrowolność podjętej decyzji;
  • odśpiewanie litanii do wszystkich świętych, podczas której juniorystki leżąc krzyżem prosiły o ich nieustanne wstawiennictwo;
  • złożenie ślubów zakonnych na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia – m. Marii Matejuk i podpisanie aktu profesji na ołtarzu;
  • nałożenie obrączek – oznak dokonanych „zaślubin” z Boskim Oblubieńcem;
  • modlitwa konsekracyjna kapłana.

     Podczas Mszy św. panowała atmosfera modlitewnego skupienia, ale też i radości, która udzielała się od sióstr składających śluby. Wzruszenie i łzy przeplatały się z uśmiechem i blaskiem rozpromienionych oczu. Te emocje towarzyszyły siostrom wieczystkom również na zakończenie podczas składania podziękowań. Padło wiele ciepłych słów wdzięczności ku Bogu i ludziom, były uściski i obdarowanie kwiatami. Po błogosławieństwie wszyscy uczestnicy uroczystości mogli odwzajemnić się składając życzenia i zapewniając o modlitwie. Dla wszystkich były pamiątkowe obrazki i uroczysty obiad, który stał się doskonałą okazją do wspólnego radowania się.

 

Zostaw Komentarz