Wieczyste zaślubiny

     Dzień 2 sierpnia 2022 r. był wyjątkowym dla Sióstr Sercanek, nie tylko z racji uroczystości Matki Bożej Anielskiej, którą zakony o duchowości franciszkańskiej czczą w szczególny sposób, ale z powodu ślubów wieczystych s. Tatiany z Białorusi.

     Do tej ważnej chwili w życiu s. Tania przygotowywała się przez formację w postulacie i nowicjacie oraz czas junioratu, którego dwa lata spędziła w Polsce. Bezpośrednim etapem przed profesją wieczystą był tzw. rok przygotowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą i miesięczny „drugi nowicjat” w Skórcu oraz 6-dniowe rekolekcje zakonne. Wszystko po to, aby utwierdzić się w podjętej decyzji, czyli pełniej otworzyć swe serce na działanie Boga, zawierzając Mu swoją przyszłość.

     Akt wieczystej profesji s. Tatiany dokonał się podczas Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił homilię o. Michał Deja OFM Cap. Do koncelebry dołączył o. Krzysztof Fabich OFM Cap. z miejscowej wspólnoty kapucynów. Wszystkie obrzędy bezpośrednio dotyczące złożenia ślubów zostały starannie przygotowane, a złożyły się na nie m.in.:

  • procesyjne wejście kapłanów oraz przełożonej generalnej, mistrzyni junioratu i s. Tatiany;
  • litania do wszystkich świętych, podczas której s. Tatiana modliła się leżąc „krzyżem”;
  • akt profesji wieczystej złożony na ręce m. Marianny Matejuk;
  • modlitwa konsekracyjna celebransa;
  • poświęcenie i włożenie obrączki;
  • uroczyste błogosławieństwo profeski.

     Przed zakończeniem części oficjalnej głos zabrała s. Tatiana, która wypowiedziała słowa podziękowań pod adresem wszystkich, którzy towarzyszyli jej na drodze powołania a także tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Wyrazem wdzięczności były zapewnienia o pamięci modlitewnej oraz symbolicznie wręczone kwiaty. Radość s. Tatiany udzieliła się wszystkim, co było widoczne podczas życzeń składanych po zakończonej Eucharystii i przy poczęstunku w refektarzu.

Zostaw Komentarz