Ferie u Sióstr Sercanek w Kodniu

     Czas ferii zimowych dla uczniów to odpoczynek od nauki a wzmocnienie sił duchowych i fizycznych. Od dwóch miesięcy dzieci które uczą Siostry  Sercanki pracujące jako katechetki przy parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej, pytały: „Czy w tym roku w ferie  też możemy pojechać do Sióstr Sercanek w  Kodniu?” Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest praca opiekuńczo-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, dlatego s. Teresa Olszewska i s. Teresa Kłak z wielką radością rozpoczęły organizowanie wyjazdu. Kandydatów na wyjazd od 10 do16 stycznia 2020 r. było bardzo dużo, ale Siostry mogły tylko przyjąć 28 dzieci.

     Realizując  tegoroczny program duszpasterski – „Eucharystia daje życie”  prowadzono z dziećmi spotkania w czasie których pogłębiono rozumienie wyznaczonego hasła liturgicznego. Dzieci uczyniły to  poprzez:  rozważanie tekstów Pisma św., wykonane prace plastyczne na temat „Jak ja uczestniczę we Mszy św. Każdego dnia dzieci uczestniczyły we wspólnej modlitwie porannej, odmawiały  jedną cześć różańca, do której rozważania i intencje same przygotowywały. W godzinie miłosierdzia Bożego spotykaliśmy się w kaplicy odmawiając wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieci bardzo chętnie pełniły   powierzone im dyżury. Każdego dnia był też czas na naukę różnych piosenek religijnych a w wieczory pogodne odbywały się dyskoteki i zabawy integracyjne.

     Ten wspólny Boży czas minął dzieciom bardzo szybko. Niektóre z nich mówiły: „Czuje się tu jak w domu. Ja tu zostaje i nie wyjeżdżam. Jest tu mi bardzo dobrze”. W czasie podróży dzieci już pytały, kiedy będą mogły znów pojechać do Sióstr Sercanek w Kodniu, a rodzice przy odbiorze dzieci okazywali ogromna wdzięczność za godnie i owocnie spędzony czas ich dzieci.

Zostaw Komentarz