Modlitwy wynagradzające za grzechy rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy narażają młodzież i dzieci na utratę wiary i moralności

Wejrzyj Panie na tę Najświętszą Hostię, którą Ci ofiaruje Najwyższy Kapłan święty, niewinny, najmilszy Syn Twój Jezus Chrystus za grzechy braci swoich i daj się przebłagać:

  • Za liczne grzechy rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy narażają dzieci na utratę wiary i moralności – wynagradzamy Ci, Panie!
  • Za tych, którzy ograniczają prawa i obowiązki rodziców i opiekunów w wychowaniu moralno-religijnym dzieci i młodzieży – wynagradzamy Ci, Panie!
  • Za tych, którzy utrudniają lub zabraniają dzieciom i młodzieży uczęszczania na lekcje religii – wynagradzamy Ci, Panie!
  • Za rodziców katolickich, którzy zwlekają lub zaniedbują przyjęcie Chrztu świętego przez ich dzieci – wynagradzamy Ci, Panie!
  • Za autorów pism i książek siejących niewiarę i niemoralność wśród dzieci i młodzieży – wynagradzamy Ci, Panie!
  • Za nas samych, które w jakikolwiek sposób stałyśmy się przyczyną zgorszenia młodszych – wynagradzamy Ci, Panie!

P.: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im…

W.: …do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie”. (Łk 18.16)

Módlmy się:

O Boże wejrzyj miłosiernie na tych, co Cię znać, słuchać i godnie czcić nie chcą. Niech łaska Twoja wejdzie do serc najzatwardzialszych grzeszników. Daj im Panie, by szczerze pokutowali za grzechy swoje i spełnili wolę Twoją. Amen.