Modlitwy wynagradzające za grzechy niemoralności, a szczególnie za zgorszenia w rodzinie, szkole oraz szerzone przez środki masowego przekazu

Panie Jezu Chryste, pobudzone miłością Twoją przychodzimy dziś ofiarować Tobie, nasze wynagrodzenie, aby połączone z Twymi wynagrodzeniami posłużyły na zadośćuczynienie sprawiedliwości Twojej i pozyskanie miłosierdzia dla świata:

Za zniewagi wyrządzone Majestatowi Twemu i Twemu Najświętszemu Obliczu – wynagradzamy Ci, Panie!

Za zniewagi wyrządzone Twemu Najświętszemu Sercu – wynagradzamy Ci, Panie!

Za zgorszenia dane dzieciom i młodzieży – wynagradzamy Ci, Panie!

Za wszelką pornografie w prasie, w kinie, w telewizji i w internecie – wynagradzamy Ci, Panie!

Za wymawianie gorszących słów – wynagradzamy Ci, Panie!

Za grzeszne przyjemności zmysłowe – wynagradzamy Ci, Panie!

Za wszystkie inne grzechy przeciw VI i IX przykazaniu – wynagradzamy Ci, Panie!

Łączymy się z zasługami Najświętszej Maryi Panny i przez Jej Niepokalane Serce – wynagradzamy Ci, Panie!

Łączymy się z Twoim Boskim Sercem i przez Jego uczucia – wynagradzamy Ci, Panie!

P.: „Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana…

W.: …i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają”. (Syr 17,29)

Módlmy się:

Ojcze Przedwieczny pomnij, że Syn Twój przyjął mękę krzyżową. Spójrz na te Rany – one ciągle wołają do Ciebie: „miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia nad grzesznikami”. Amen.