VII Statio Honorat

Tym razem Statio Honorat odbyło się 14 stycznia 2018 r. w Nowym Mieście n.Pilicą u Sióstr Sercanek. Było to już siódme z cyklu spotkań, poświęconych Testamentowi bł. Honorata Koźmińskiego. Uczestniczyło w nim około 30 sióstr ze zgromadzeń honorackich (sercanki, pasterzanki, wspomożycielki). Duchowym przewodnikiem spotkania był o. Juliusz Pyrek OFM Cap., który od lat propaguje liturgiczną formę rozważania Słowa Bożego. Punktem wyjścia i klamrą wszystkich rozważań był fragment testamentu bł. o. Honorata, w którym wymienia wszystkich tych, za których modlił się zawsze za życia i pragnie modlić się w chwili swej śmierci, powierzając ich nieprzebranemu Miłosierdziu Bożemu. Po wprowadzeniu i krótkiej katechezie nastąpiło rozważanie w grupach tekstów Pisma św. związanych bezpośrednio lub pośrednio z pojęciem „brat”. Część liturgiczna spotkania skoncentrowała się wokół pojęcia „dom” (wszystkie teksty podane są w linku poniżej). Spotkanie Statio Honorat przebiegło w klimacie zamyślenia i modlitwy, skłoniło do pogłębionej refleksji nad przemijalnością własnego życia i gotowością na spotkanie z Panem. 

Teksty VII Statio Honorat

Zostaw Komentarz