Duch franciszkański w Zgromadzeniu CSM według o. Honorata powinien przejawiać się głównie w doskonałym posłuszeństwie oraz niezłomnym przywiązaniu do Stolicy Apostolskiej.

Ponadto Sercanki mają żyć duchem św. Franciszka z Asyżu, który przyjął Ewangelię jako własną formę życia i realizował ją przez naśladowanie Jezusa ubogiego, pokornego i ukrzyżowanego. Dlatego siostry „odrywają serca od dóbr doczesnych i przywiązań ziemskich, aby sam Bóg był ich skarbem, (…) poprzestają na tym, co rzeczywiście potrzebne jest do skromnego życia w ich stanie oraz chętnie i radośnie przyjmują skutki ubóstwa”.