Modlitwy wynagradzające za grzechy zabójstwa nienarodzonych dzieci i używanie środków antykoncepcyjnych

Przychodzimy do stóp Twoich, Panie, aby wynagradzać zniewagi, jaki zadają Ci grzesznicy:

 • Za grzechy małżonków, którzy nie spełniają obowiązków przyjętych w sakramencie małżeństwa – wynagradzamy Ci Panie!
 • Za brak poświęcenia małżonków, by dać Kościołowi i społeczeństwu nowe dzieci Boże – wynagradzamy Ci Panie!
 • Za matki, które popełniają grzech dzieciobójstwa – wynagradzamy Ci Panie!
 • Za wszystkich, którzy zabiją lub pomagają w zabijaniu nienarodzonych dzieci, nie licząc się z prawem Bożym i sumieniem – wynagradzamy Ci Panie!
 • Za tych, którzy używają środków antykoncepcyjnych lub popełniają grzechy przeciw naturze –
 • Za wyrodne matki, które porzucają dzieci nowonarodzone – wynagradzamy Ci Panie!
 • Za ojców niedbających o wychowanie moralne i potrzeby materialne swoich dzieci – wynagradzamy Ci Panie!
 • Przez Niepokalane Serce Maryi współcierpiące pod krzyżem – wynagradzamy Ci Panie!

P.: „A ci, którzy przynależą do Chrystusa…

W.: …ukrzyżowali swoje ciało wraz z jego namiętnościami i pożądliwościami”. (Gal 5,24)

Módlmy się:

Racz Panie miłościwie przyjąć pokorne prośby nasze i dobrotliwą opieką otocz tych wszystkich, którzy przez zawarty sakrament Małżeństwa zdążają do Ciebie. Prowadź ich Panie drogą cnoty i obowiązku, drogą przykazań Twoich. Niech ofiarnie przyjmą i wychowają potomstwo, które im w miłosierdziu Swoim dać raczysz. Wszystkich, którzy się dopuszczają się zbrodni dzieciobójstwa i innych grzechów przeciw naturze, nakłoń ku prawdziwej pokucie i poprawie życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu Chryste nasz Zbawicielu, wśród najokropniejszych mąk na krzyżu modliłeś się do Ojca Swego za nieprzyjaciół mówiąc: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34). I my tę samą modlitwę do Ciebie zanosimy za nieszczęśliwych grzeszników, wołając z głębi serca:

 • Jezu, który stworzyłeś ludzi na obraz i podobieństwo Twoje i pragniesz, aby byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który potęgę Swą najbardziej okazujesz w przebaczaniu i zmiłowaniu – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, niezgłębiona Mądrości Ojca, który znajdujesz sposób skruszania serc najbardziej zatwardziałych – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który dla nas i dla naszego zbawienia stałeś się człowiekiem i przyjąłeś postać grzesznika – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który powiedziałeś do jawnogrzesznicy: „I Ja cię nie potępiam” – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który powiedziałeś: „Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników” – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który syna marnotrawnego przyjąłeś do Swojej łaski – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który z jednej duszy pokutującej więcej się radujesz w niebie z aniołami niż z 99-ciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który dla zbawienia naszego położyłeś Swe życie jak dobry pasterz za swoje owieczki – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który do łotra pokutującego rzekłeś: „Dziś jeszcze ze Mną będziesz w raju” – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który nam dałeś Maryję za Matkę i ucieczkę grzeszników – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który za na śmierć poniosłeś na haniebnym drzewie krzyża – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który nam otworzyłeś Swe Serce Najświętsze jako źródło miłości i miłosierdzia – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który nam nakazałeś modlić się za bliźnich, aby byli zbawieni – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!
 • Jezu, który powiedziałeś: „O cokolwiek prosić będziecie, wierzcie, a otrzymacie” – odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!

P.: Zbaw Panie sługi Twoje

W.: którzy w Tobie pokładają nadzieję.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, którego ojcowskiej miłości ufamy, wysłuchaj nasze prośby i okaż nam Swoje miłosierdzie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.