Życzenia świąteczne

wpis w: Główna | 0

„Z jaką miłością przyszedł Zbawiciel na świat

do żłóbka, z taką  miłością przychodzi dziś do nas

 i zaczyna w nas żyć życiem nowym…”

bł. O. Honorat

 

 Kochani,

 

Z mroku adwentowego oczekiwania na światło, ze smutku grzechu i tęsknoty za wolnością; dziś spełniła się nadzieja oczekiwania naszego. W ciszy nocy, w uroczystej liturgii Mszy świętej – Pasterce – rozlega się radosny hymn uwielbienia. Anioł Pański ogłasza pasterzom: „Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.” Wcielony Bóg przychodzi na ziemię i zostaje złożony w żłóbku, przynosi nam światło, radość i nowe życie. Tajemnica Bożego Narodzenia trwa nadal, realizuje się w naszych czasach, na naszych Ołtarzach i w nas samych. Bł. O. Honorat  z żarliwością ducha mówi o tej Świętej Obecności  pod postacią chleba i wina: „przychodzi i dziś do naszych serc i zaczyna w nas żyć życiem nowym…”. 

 

Życzymy Wam wszystkim, aby czas Świąt Bożego Narodzenia w rozpoczętym ROKU poświęconym EUCHARYSTII był okazją do przebywania szczególnie blisko Słowa, które stało się Ciałem i jest obecne w Eucharystii.

 

Razem z Wami modlimy się w ten świąteczny czas. Niech wspólna modlitwa, czytanie Słowa Bożego, Eucharystia, świąteczny stół i śpiew kolęd, uczyni nasze domy miejscem Bożego Narodzenia, które trwa zawsze.

 

 

Z darem modlitwy przy Maleńkim Jezusie

Siostry Sercanki

Zostaw Komentarz