Szlakiem o. Honorata

     W ostatnich dniach czerwca (23-28 VI) odbyła się po raz czternasty Piesza Pielgrzymka Honoracka z Zakroczymia do Nowego Miasta nad Pilicą. Około 70 pątników pokonało drogę, jaką przed laty (9-13 VI 1892 r.) odbył o. Honorat Koźmiński podporządkowując się „ukazowi carskiemu”, na mocy którego zostały zlikwidowane wszystkie klasztory kapucyńskie oprócz nowomiejskiego. Błogosławiony w towarzystwie jedynie br. Leona Krześniaka pokonał odległość 127 km w ciągu 5-ciu dni. Były to swoiste rekolekcje w drodze, gdyż o. Honorat, idąc w pewnej odległości od swego brata, trwał w skupieniu, zgłębiając zrządzenia Bożej Opatrzności. Według zamysłu zaborcy, Nowe Miasto miało stać się „grobem” zakonu, a dzięki świętości i działalności o. Honorata stało się miejscem odrodzenia się kapucynów i kolebką licznych zgromadzeń bezhabitowych.

     Wśród uczestników Pielgrzymki Honorackiej było 6 kapłanów, bracia i siostry zakonne oraz świeccy: ludzie młodzi jak i osoby starsze, którzy przyjechali z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy. Ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek trud pątniczy podjęły: s. Sylwia i s. Agnieszka, które wraz z dziewczętami z Nowego Miasta dzieliły radości oraz dole i niedole pielgrzymkowego życia. Siostry były odpowiedzialne za duchowe treści drugiego dnia, którego tematyka dotyczyła zniewolenia przez grzech. Siostra Sylwia dodatkowo odpowiadała za grupę muzyczną, w której posługę zaangażowała się całym sercem. 

     Hasłem przewodnim pielgrzymki były słowa „Ku Wolności”, które wyznaczały tematykę na każdy dzień pielgrzymowania: od stworzenia, poprzez grzech, wyzwolenie, umocnienie aż po zjednoczenie. Codziennie pątnicy uczestniczyli we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas drogi wsłuchiwali się w konferencje o ojcu Honoracie oraz wykłady biblijne, odmawiali cząstkę różańca i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim.

     Uwieńczeniem pielgrzymki była Eucharystia w Sanktuarium Błogosławionego Honorata w Nowym Mieście nad Pilicą i wspólna agapa w ogrodzie kapucyńskim.

 

 

Zostaw Komentarz