Spotkanie Komisji ds. Charyzmatu

     Spotkanie Komisji ds. charyzmatu, które odbyło się 11 lipca 2018 r., miało na celu podsumowanie dotychczasowej pracy Komisji, zweryfikowanie wniosków oraz wytyczenie kierunku dalszych poszukiwań. Do udziału w roli konsultanta został zaproszony o. Piotr Liszka klaretyn z Wrocławia, autor publikacji Charyzmatyczna moc życia zakonnego” (1996) oraz „Charyzmat życia zakonnego” (2002).

     Przełożona Generalna m. Maria Matejuk przewodniczyła obradom Komisji która wzbogaciła się między innymi o delegatki z Wikariatu na Ukrainie i na Litwie, przedstawicielki sióstr z Białorusi i Włoszech.  Z ramienia Zarządu w spotkaniu wzięła udział Wikaria s. Zofia Władyszewska i Ekonomka s. Elżbieta Szpakowska. Wszystkich uczestniczek było 15.

     Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą koncelebrowali o. Piotr Liszka CMF i o. Andrzej Baran OFM Cap. Pierwszym punktem programu było sprawozdanie z prac Komisji, którego dokonała s. Zofia Ogrodnik. Wypracowane wnioski omawiano w grupach, a następnie poddano pod dyskusję na forum. Ustalono, że prace nad odczytaniem charyzmatu Zgromadzenia pójdą w kierunku dokonania głębszej analizy materiałów źródłowych, ukazujących  pierwotny zamysł założycieli. 

Zostaw Komentarz