Modlitwy wynagradzające za grzechy pijaństwa, nienawiści, rozbijanie małżeństw

Oto my dzieci Kościoła katolickiego upadamy w pokorze, o najłaskawszy i najmiłosierniejszy Panie Jezu, przed Majestatem Twoim i najserdeczniej Cię przepraszamy za wszystkie grzechy spowodowane nadużyciem napojów alkoholowych:

Za grzechy pijaństwa i marnotrawstwa – przepraszamy cię, Panie!

Za rozbijanie ogniska domowego – przepraszamy cię, Panie!

Za udręki, łzy żon i dzieci pijaków – przepraszamy cię, Panie!

Za głód i nędzę w rodzinach alkoholików – przepraszamy cię, Panie!

Za kalectwo i choroby ich dzieci – przepraszamy cię, Panie!

Za zaniedbanie ich wychowania – przepraszamy cię, Panie!

Za przestępstwa i zbrodnie w pijaństwie popełnione – przepraszamy cię, Panie!

Za bratnią krew i zabójstwa – przepraszamy cię, Panie!

Za wszelka ich niemoralność i zgorszenie – przepraszamy cię, Panie!

Za deptanie przykazań Bożych i kościelnych przez katolików w nałogu pijaństwa – przepraszamy cię, Panie!

Za sponiewieranie godności ludzkiej przez pijaństwo – przepraszamy cię, Panie!

Za zbezczeszczenie obrazu Boga w duszach nałogowych pijaków – przepraszamy cię, Panie!

Za nasze zaniedbania w szerzeniu trzeźwości – przepraszamy cię, Panie!

Aby nasz naród porzucił zwyczaje pijackie – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby społeczeństwo ukochało cnotę trzeźwości – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby do domów wraz z trzeźwością wróciło utracone szczęście – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby dzieci miały religijnych i trzeźwych rodziców – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby nasza młodzież była trzeźwa i czysta – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby nasz naród miał zawsze trzeźwych i świętych kapłanów – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby nasz naród pozostał Tobie wierny – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Aby ludzkość cała uznała Ciebie jako swego Króla – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

P.: „Odrzućmy więc uczynki ciemności…

W.: …a przyobleczmy się w zbroje światła”. (Rz 14,12)

Módlmy się:

O Boże, pozwól nam poznać zło, płynące z używania napojów alkoholowych. Daj biednym niewolnikom tego nałogu opamiętanie i zwycięstwo, a wolnym od tych więzów daj radosne wytrwanie w dobrych postanowieniach. Racz wyrwać Ojczyznę naszą i całą ludzkość z nałogu alkoholizmu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.