Modlitwy wynagradzające za brak miłości w najbliższym otoczeniu i na całym świecie

Prosimy Cię, Boże, wejrzyj na nas i spraw, abyśmy zniewagi wyrządzone Tobie, mogły wynagradzać nie tylko modlitwą, ale i życiem zgodnym z Twoją wolą. Błagamy Cię o miłosierdzie nad domem, miastem, Ojczyzną naszą i nad całym ludem Twoim:

  • Za tych, którzy jawnie wyłączają się z grona Twoich czcicieli – przepraszamy Cię Panie!
  • Za tych, co świadomie lub bezmyślnie wzniecają nienawiść religijną, rasową, narodową i społeczną – przepraszamy Cię Panie!
  • Za tych, którzy sieja nienawiść między narodami – przepraszamy Cię Panie!
  • Za niepraktykujących i oziębłych katolików i chrześcijan – przepraszamy Cię Panie!
  • Za gniewy, nienawiść, zazdrość, zabójstwa i samobójstwa – przepraszamy Cię Panie!
  • Za egoizm, samolubstwo i wygórowaną miłość własną osób Bogu poświęconych – przepraszamy Cię Panie!
  • za brak czci i uszanowania rodziców i przełożonych – przepraszamy Cię Panie!
  • Za oszczerstwa, obelgi, obmowy, krytyki i inne grzechy przeciw miłości bliźniego popełnione – przepraszamy Cię Panie!
  • Za niewdzięczność i zapomnienie o Tobie – przepraszamy Cię Panie!

P.: „Jeśli miłujemy się nawzajem, Bóg trwa w nas…

W.: …to miłość Jego jest w nas doskonała”. (Hbr 12,1)

Módlmy się:

Boże, mocy ufających Tobie, wysłuchaj łaskawie prośby nasze i wspomóż nas swą łaską, abyśmy mogły wiernie wypełniać Twoje przykazania miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.