MODLITWY ZACZERPNIĘTE Z MODLITEWNIKA NA CEREMONIE SIÓSTR SERCANEK

PONIEDZIAŁEK

Modlitwy wynagradzające za grzechy rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy narażają młodzież i dzieci na utratę wiary i moralności

WTOREK

Modlitwy wynagradzające za grzechy osób Bogu poświęconych: kapłanów, zakonników i zakonnic

ŚRODA

Modlitwy upraszające miłosierdzie Boże nad światem

CZWARTEK

Modlitwy wynagradzające za brak miłości w najbliższym otoczeniu i na całym świecie

PIĄTEK

Modlitwy wynagradzające za grzechy niemoralności, a szczególnie za zgorszenia w rodzinie, szkole oraz szerzone przez środki masowego przekazu

SOBOTA

Modlitwy wynagradzające za grzechy zabójstwa nienarodzonych dzieci i używanie środków antykoncepcyjnych

NIEDZIELA

Modlitwy wynagradzające za grzechy pijaństwa, nienawiści, rozbijanie małżeństw