Na Ukrainie Zgromadzenie ma 11 placówek w 7 miejscowościach na terenie 3 diecezji.

Siostry Sercanki prowadzą Rodzinne Domy Dziecka:

  • „Dom Oaza św. Franciszka” w Jarmolińcach,
  • „Dom św. Antoniego” w Chmielnickim,
  • „Dom Maryi” w Żytomierzu,
  • „Dom św. Franciszka” w Kijowie,
  • „Dom św. Józefa” w Kijowie.

Siostry ponadto organizują letni wypoczynek dla dzieci, rekolekcje dla nauczycieli, przyjmują młodzież na stancje, pomagają pielgrzymom, udzielają się w parafiach jako katechetki, zakrystianki, organistki, kancelarzystki. Pracują w kuriach i sądzie biskupim.

 

Strona Wikariatu na Ukrainie: http://www.sercanki-honorat.org.ua/