Na Białorusi Siostry Sercanki mają 4 placówki na terenie 2 diecezji. Pracują w instytucjach państwowych, a w wolnym czasie angażują się w pracę duszpasterską przy swoich parafiach. Apostołują wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, a także wśród chorych, wspierając ich duchowo i pomagając w życiu codziennym.