W Brazylii Siostry Sercanki prowadzą placówki misyjne w 5 miejscowościach na terenie 3 diecezji. W chwili obecnej przebywają na misjach 3 siostry z Polski, zaś sióstr Brazylijek jest 17, w tym 15 po ślubach wieczystych.

DOMY 

1. Morada Nobre

Znajduje się tu pierwszy dom Zgromadzenia, który powstał na ziemi brazylijskiej. Został poświęcony 27 lipca 1994 r. Siostry prowadzą przedszkole na 20 dzieci.

2. Osfaya 

Dom formacyjny został poświęcony 15 sierpnia 1996 r. Mieści się tu nowicjat. Część domu jest przeznaczona na sierociniec dla ok. 30 dzieci. Obecnie przebywa w nim 20 dzieci w wieku 0-8 lat.

3. Planaltina 
Siostry są w Planaltinie od 1999 r. Własny dom wybudowały w 2000 r. z przeznaczeniem na sierociniec. Ponieważ liczba dzieci wzrastała, został w krótkim czasie dobudowany drugi budynek, który może pomieścić 110 wychowanków. Obecnie przebywa w nim na stałe 30-40 dzieci (dziewczynek i chłopców) w wieku 0-18 lat.

W 2011 r. został oddany do użytku kolejny budynek do potrzeb wypoczynkowo-edukacyjnych. Znajduje się w nim hala sportowa, wyposażone sale do prowadzenia różnych kursów (komputerowych, gotowania, nauki tańca itp.). Odbywają się tu zawody sportowe, spotkania młodzieżowe, rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych parafii.

Siostry prowadzą przedszkole „Ogród Córek Serca Maryi” dla 125 dzieci. Pomagają rodzinom ubogim, dzieląc się pożywieniem i odzieniem. Codziennie wydają obiady dla 15 osób uzależnionych od narkotyków.

Siostry udzielają się też w miejscowej parafii, katechizując oraz koordynując pracę katechetów świeckich. Służąc jako szafarki Eucharystii i prowadząc formację dla szafarzy świeckich.

4. Lunabel 

Placówka istnieje od 5 lutego 2008 r. Siostry prowadzą Przedszkole im. Jan Pawła II dla 20 dzieci.

5. Recursolandia

Placówka założona 25 września 2016 r. w Amazonii. Siostry pracują wśród ludzi katechizując, prowadząc nabożeństwa w kilku kaplicach, pomagając chorym itp.

 

przejdź do: HISTORIA MISJI ZGROMADZENIA CÓREK NAJCZYSTSZEGO SERCA NMP W BRAZYLII

przejdź do strony Wikariatu w Brazylii: http://www.filhasdocoracaodemaria.com.br/