Aktualnie Siostry Sercanki są obecne w 6 krajach: w Polsce i we Włoszech, na Litwie, Białorusi, Ukrainiew Brazylii