SYMBOLIKA GODŁA

Godło jest wizytówką Zgromadzenia. Wyraża ono najważniejsze treści naszego życia.

  •  płonące Serce – symbol miłości, który oznacza, że serce Sercanki ma być rozpalone Bożą miłością na wzór Serca Maryi, ma zapalać oziębłe serca tą miłością  i przyprowadzać je do Boga. To pragnienie wyrażają nasze wezwania modlitewne:   „Święte i miłościwe Serce Maryi Matki Bożej módl się za nami, aby się serca nasze zapaliły Boską miłością, którą ty gorejesz” oraz „Wezwała nas Maryja do uczczenia Serca Swego i do rozpalenia serc ludzkich miłością Jego”.
  • skrzyżowane na krzyżu dłonie Pana Jezusa i św. Franciszka z Asyżu – nawiązują do godła franciszkańskiego, które wyraża ideę i cel tej duchowości – upodabnianie się do Chrystusa, który z miłości do człowieka poniósł śmierci na krzyżu. To upodobnianie ma się dokonywać poprzez ukrzyżowanie swoich słabości, śmierć starego człowieka (cielesnego) i narodziny człowieka nowego (duchowego).
  • Serce przebite mieczem (symbol cierpienia) – wskazuje na boleść Maryi współcierpiącej z Jezusem. Matka Paula pisała: “Cieszmy się, że jest choć jedno Serce, które kocha doskonale Boskiego Zbawcę, pojmuje tajemnice Jego Najświętszego Serca, podziela i łagodzi Jego boleść. To Serce Przenajświętszej naszej Matki Maryi”. Zachęcała: “Prośmy Maryję w imię miłości jaką Jezus napełnił Jej Serce ku nam, aby nas nauczył, jak mamy Synowi Jej płacić miłością za miłość”. 
  • napis „Serce Maryi ucieczką naszą” – do Maryi mamy się uciekać jako do „Ucieczki grzeszników”, aby przez Jej pośrednictwo ubłagać zmiłowanie Jezusa dla siebie i dla innych.