NOWENNA  DO  NIEPOKALANEJ

Rozpoczynamy 29 listopada.

 

  1. Pieśń do Niepokalanej.

 

  1. Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję, że Cię, obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Proszę Cię gorąco, przyjmij moje błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

 

DZIEŃ  PIERWSZY

Maryjo Niepokalana, sławię Twoje Niepokalane Poczęcie. Spraw, proszę, by wezwanie Twojego imienia pokonywało we mnie złe skłonności i pożądliwości. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ  DRUGI

Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską, przeto spraw wstawiennictwem Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała mej duszy. Amen.    

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ  TRZECI

Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce ulecz mnie z nienawiści do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ  CZWARTY

Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. Naucz mnie cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen.      

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ  PIĄTY

Maryjo Niepokalana, wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu swoim. On mówił: „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni” (Łk 6, 37). Zachowaj mnie, Matko, od obmowy i oszczerstw, które ranią serca bliźnich. Amen. 

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Maryjo Niepokalana, Twój Syn uczył: „Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych” (Łk 21, 34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami narodu polskiego. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ  SIÓDMY

Maryjo Niepakalana, zawsze wierną byłaś w wypełnianiu woli Bożej, a ja ileż razy wykraczałam przeciwko przykazaniom Bożym?

Naucz mnie, Matko, poszanowania woli Twego Syna. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

DZIEŃ  ÓSMY

Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”, czyli prosta, szczera. A tymczasem we mnie tyle nieszczerości i pozy. Uproś mi łaskę prostoty i prawdy. Amen.             

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała- nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten dar wielki, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i brata na ziemi. Amen.   

Zdrowaś Maryjo…

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

NOWENNA  PRZED  UROCZYSTOŚCIĄ

MATKI  BOŻEJ  WNIEBOWZIĘTEJ

Rozpoczynamy 6 sierpnia

 

  1. Pieśń do Matki Bożej

 

Modlitwa na każdy dzień nowenny.

Maryjo, Królowo Wniebowzięta. Wejrzyj łaskawie na nas, którzy przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład, Maryjo, rozpali nasze serca większą miłością do Jezusa, pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko nasza najlepsza, całą ufność pokładamy w potędze Twojego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego Serca. Amen.

 

DZIEŃ  PIERWSZY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta. Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym głowę węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, broń od rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w naszym życiu zakonnym, wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Maryjo Wniebowzięta, przybądź nam z pomocą. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

DZIEŃ  DRUGI

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta, „Niewiasto obleczona w słońce”. Ciebie Ojciec Niebieski uczynił „Znakiem wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj. Prosimy Cię, byś, okazała całemu Kościołowi, całej ludzkości, Jezusa – błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

DZIEŃ  TRZECI

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta. Słowami Archanioła –„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą” -pozdrawiamy Cię dzisiaj i zawsze. Maryjo, która wszystkich ogarniasz, do wszystkich się przybliżasz, wszystkich po macierzyńsku poszukujesz. Prosimy Cię, prowadź nas, abyśmy mogli odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał swoją Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

 

DZIEŃ  CZWARTY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta Tobie oddajemy nas samych. Ty znasz nasze serca, wiesz, czego nam potrzeba, czego oczekuje od nas Syn Twój. Prosimy Cię, przyjmij nas, pomnóż naszą wiarę, nadzieję i miłość. Naucz nas modlić się i pomóż nam odpowiadać Bogu tak jak Ty: „Niech mi się stanie według słowa twego”.  Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

 

DZIEŃ  PIĄTY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta. Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Ciebie prosimy o dar żywej wiary, bez której łatwo można dziś zgubić drogę, ulec zniechęceniu, niewierności, lękowi, fałszowi lub nienawiści. Matko, prowadź nas w naszym życiu zakonnym drogami prawdy i miłości. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

DZIEŃ SZÓSTY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta, Matko Serca naszego Pana. Śpiewając hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za wielkie rzeczy, których dokonał w Twym życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość wszystkich dzieł Bożych a w szczególności piękno naszego powołania zakonnego. Pomóż nam, razem z Tobą śpiewać Dobremu Bogu hymn uwielbienia i dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

DZIEŃ  SIÓDMY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta. W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, powiedziałaś do sług, wskazując na Chrystusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wypowiedz te słowa i do nas. Wypowiadaj je wciąż i spraw, abyśmy słuchali Twojego Syna dzień po dniu. Naucz nas słuchać także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

DZIEŃ  ÓSMY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta. Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei i miłości cały lud Boży. Ogarnij wszystkich ludzi pielgrzymujących przez życie do wiecznych Bożych przeznaczeń tą miłością, jaką w Twoje Serce przelał z wysokości Krzyża sam Odkupiciel- Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich dróg, by nigdy nie wiodły nas na manowce, ale zawsze prowadziły do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

O Maryjo, Królowo Wniebowzięta, która „chowałaś wiernie wszystkie te sprawy w Swoim Sercu”. Tobie oddajemy nasz rozum, aby poznawał prawdę. Tobie oddajemy nasze myśli, aby były szlachetne i czyste. Tobie oddajemy nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością, były otwarte dla Boga i braci. Matko nasza, Królowo Wniebowzięta. Przyjmij nasze modlitwy i dobre postanowienia, umocnij je w naszych sercach i złóż je w Sercu Bożym. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

Królowo Wniebowzięta…

 

Modlitwa do Matki Bożej Wniebowziętej

Kościół wzywa mnie do radości, ponieważ zostałaś, o Maryjo, z ciałem i duszą wzięta do nieba i z Chrystusem królujesz na wieki. Niebo jest dla mnie daleko. Nie umiem sobie wyobrazić, jak tam będzie. Moja radość dotyczy zazwyczaj rzeczy ziemskich, czasem nawet grzesznych. Uproś mi, o Maryjo, łaskę silniejszej wiary w niebo i spraw, bym go pragnęła. Amen.

                                                     ( Z Modlitewnika „Sursum Corda” s.155 )

 

NOWENNA

DO  NIEPOKALANEGO  SERCA  MARYI

Rozpoczynamy na dziewięć dni przed uroczystością.

 

  1. Pieśń do Serca Maryi.

P Bądź pozdrowiona, Maryjo, nadziejo nasza i nasze wspomożenie. Tobie zostały oddane skarby łaski, wysłużone nam przez Twojego Syna Jezusa. Jako Matka Jego najmilsza, o co poprosisz – otrzymasz, czego zapragniesz stanie się według Twego życzenia. Dlatego wszystkie pokolenia u Twego Serca macierzyńskiego szukają pociechy i ratunku, wołając z ufnością „Uproś nam łaskę u Syna”.

 

DZIEŃ  PIERWSZY

O Serce Niepokalane Maryi, jaśniejące czystością. Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, byśmy za Twoim przykładem służyli Bogu czystym sercem. Amen.

                                                                     Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ  DRUGI

O Niepokalane Serce Maryi. Ty powierzyłaś Swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu. Ty jesteś nienaruszoną lilią zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Pociągnij śladem Twego dziewictwa wielką liczbę ludzi, którzy oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. Amen.

                                                                 Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ  TRZECI

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością. Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą jego Miłości, w Twoim Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twoje Niepokalane Matczyne Serce. Amen.

                                                               Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ  CZWARTY

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w Twojej kontemplacji. Twoje myśli i Twój umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. W ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Oddal roztargnienia, które przeszkadzają nam w skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Amen.

                                                             Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ  PIĄTY

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory. Bogactwo Twoich łask i cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie duch Twej skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas takiej pokory, która pozwoliłaby nam podporządkować się we wszystkim woli Bożej. Amen.

                                                             Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ  SZÓSTY

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami. Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam jako najcenniejszą część naszego ziemskiego życia. Amen.

                                                             Zdrowaś Maryjo

DZIEŃ  SIÓDMY

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz. Wspomnij o biednych grzesznikach narażonych na życie w oddaleniu od Boga, gdyż są splątani siecią swych namiętności Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. Amen.

                                                             Zdrowaś Maryjo…

DZIEŃ  ÓSMY

O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa. U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i świętego Kościoła. Wstawiaj się bezustannie u Twojego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą; Kościołem na ziemi Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. Amen.

                                                                 Zdrowaś Maryjo

 

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani. U kresu Twojego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby wprowadzić Cię do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, aby tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się tą potęgą, którą Cię Pan obdarzył, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twoje czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. Amen.

                                                                 Zdrowaś Maryjo

 

 

NOWENNA  M.  PAULI  MALECKIEJ

DO  NAJCZYSTSZEGO  SERCA  MARYI

Rozpoczynamy na dziewięć dni przed uroczystością.

 

Módlmy się

Boże, któryś Najświętsze Serce Błogosławionej Maryi Panny (…) darami łaski najhojniej wzbogacił na podobieństwo Boskiego Serca Jej Syna Jezusa Chrystusa miłością i miłosierdziem. Daj nam prosimy, które dziś w Nim serca nasze składamy, abyśmy wiernym cnót Jego naśladowaniem Chrystusa Pana na sobie wyrazić mogły. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki  wieków. Amen.

DZIEŃ  PIERWSZY

Serce Maryi Najczystsze, módl się za nami.

 

Dla czystości tego Niepokalanego Serca sam Bóg znalazł upodobanie i zamieszkał z pełnością łask Swoich. Serce czyste otwarte jest na miłość, gdyż znalazło już źródło miłości Boga samego. Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają”, niepodobna pojąć, jaką władzę nad Bogiem ma dusza czysta. Można by prawie powiedzieć, że nie ona czyni wolę Jego, ale On czyni jej wolę. Gdy Bóg chciał ukarać lud żydowski mówił do Mojżesza: „Nie proś mnie, gniew mój musi spaść na ten lud”. Mojżesz się modlił, a Bóg oszczędzał swój lud, dawał się ubłagać, bo nie mógł się oprzeć modlitwie tej czystej duszy.

Jakaż być musi potęga przyczyny za nami Najczystszego Serca Najświętszej Matki, która jest też naszą Matką. Ale, aby modlitwa nasza była skuteczna my same powinniśmy dbać o podobieństwo dusz naszych w czystości przynajmniej do Mojżesza – chociaż dzieci miłujące gorąco Matkę zwykle w Nią się wpatrują i usiłują Ją naśladować. Prośmy Najczystsze Serce Maryi, aby Ono nas strzegło nie tylko od grzechów i od wielkich win zakonnych będących w związku z obrażaniem cnoty czystości. Próżność, względy ludzkie, ubieganie się o ubranie według swej woli, wszelkie nie umartwianie i samowola, to jest pozbawienie nas wewnętrznej czystości i pokoju duszy.

Najczystsze Serce Maryi ratuj nas, oświeć Matczyną miłością

 

DZIEŃ  DRUGI

Serce Maryi Najpokorniejsze, módl się za nami.

 

Niezgłębiona pokora Najczystszego Serca Maryi była przyczyną Jej najwyższego wywyższenia. Duch Święty ozdabia to Serce Najpokorniejsze obfitością łask, że staje się godnym Trójcy Przenajświętszej. Kościołem, a więc Sercem według Serca Bożego. Do Najczystszego Serca Maryi stosują się słowa psalmisty „Przepaść przyzywa przepaści” to jest, iż najdoskonalsza pokora Maryi sprowadziła w Jej Serce Najczystsze przepaść Trójcy Przenajświętszej. Co do nas, nie dość okażemy się dbałe o

nasze wytrwanie w Służbie Bożej, do której nas pozyskało Najpokorniejsze Serce Najświętszej Matki naszej, jeśli nie będziemy codziennie ćwiczyć się w pokorze przez zaparcie się siebie postępując za przykładem Niebieskiej naszej Mistrzyni, błagając o przyczynę za nami Jej Serca Najczystszego, najpokorniejszego a tak nas miłującego.

Nie bądźmy martwe i oziębłe na nasze winy przeciw pokorze, za które Pan Jezus dał się ukoronować cierniem -ta brzydka obraźliwość, gniew, niechętne posłuszeństwo lub wyraźna pycha w przyjęciu rozporządzenia, smutek i szorstkość w obejściu itp. Są to kolce korony cierniowej Pana Jezusa Najcichszego.

Ach, błagajmy codziennie Najpokorniejsze Serce Maryi, aby wyjednało nam ducha pokory. Gdy o to prosić będziemy w modlitwie wytrwale i serdecznie to na pewno Najczystsze Serce Maryi da nam poznać i ukochać pokorę i w niej w niej się ćwiczyć.

 

DZIEŃ  TRZECI

Najczystsze Serce Maryi doskonała ofiaro Boskiej miłości, módl się za nami.

 

Św. Paweł powiada: „Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby wszelki,, który wejrzy weń, nie umarł, ale miał żywot wieczny”. Najczystsze Serce Maryi jest Sercem Matki pięknej miłości, bo to Serce jest pierwszym i najdoskonalszym odbiciem w miłości i ofierze, odbiciem Najświętszego Serca Jezusa. Miłością ofiary, wyniszczenia siebie miłością woli Bożej, miłością Jezusową, napełnione jest Najczystsze Serce Maryi. Nam to należy jakby z obowiązku naszego powołania kształcić serca nasze w doskonałej ofierze Boskiej miłości na podobieństwo Najczystszego Serca Najświętszej i Najukochańszej Matki naszej. Jeśli zakonnica nie kształci swego serca w doskonałej ofierze miłości Bożej to biedne jej serce ziemską miłością, sympatią i coraz namiętniej uczuciami swymi szafuje, kocha to, co się Jej podoba, co jej schlebia.

Zwróćmy się do Matki pięknej miłości z prośbą, aby jako Pani i Królowa zapanowała nad nami, której oddałyśmy siebie Jej niewolnictwu, a przez Jej Najczystsze Serce wrócimy do Najświętszego Serca Jezusa. Niech serca nasze sama Matka Najświętsza kształci u stóp Najświętszego Serca Syna Swego.

Ofiarujmy Panu naszemu i Oblubieńcowi całe nasze serca oczyszczone z grzechów przez spowiedź św. wypróżnione z wszelkich uczuć ziemskich za przyczyną Najczystszego Serca Maryi- Matki naszej.

DZIEŃ  CZWARTY

Najczystsze Serce Maryi Matki Serca Jezusowego, módl się za nami.

Serce Maryi jest tym niebem, z którego Bóg Wcielony Pan nasz Jezus Chrystus zstąpił na ziemię. Ciało Chrystusowe wzięte jest z tego nieba materialnego z żywota Błogosławionej Panny Maryi. Stąd Serce Maryi jest tam św. miejscem, jest najpodobniejszym do Serca Jezusowego, w którym Serce Matki naszej było jakby zatopione od chwili Zwiastowania a Serce Jezusowe wzmacniało się i wzrastało, aż do chwili swego zstąpienia do żłóbka w Betlejem. O Serce Matki Jezusa i mojej Matki czymże Ci się odwdzięczę, żeś nam dała Eucharystyczne Serce Jezusa.

O gdybyśmy zrozumieć mogły wielką cenę Komunii św. unikałybyśmy najmniejszych win, zachowując duszę swą w czystości i pokoju wewnętrznym, nie opuszczając samowolnie (Komunii codziennej). Zakonnica, która niedbale spełnia codzienne obowiązki w służbie Bożej i często opuszcza Komunię św. tym się różni od siostry gorliwej, że zawsze jest smutną, niech robi, co chce, zawsze czuje się zniechęconą, mrukliwą i ponurą. Trudno jej wstrzymać się od narzekań i cierpliwości, trudno krzyż codziennej pracy przyjąć z miłością. Tymczasem inna siostra umocniona Komunią św. z weselem w pokoju duszy podejmuje pracę. Jej miłość dla Jezusa wzmaga się przez zaparcie siebie i ofiarę swej woli, owszem dziękuje w swoim sercu Jezusowi, że może Mu się oddać zapominając o sobie na wzór Najczystszego Serca Matki.

 

         DZIEŃ  PIĄTY

Najczystsze Serce Maryi Domie Boży, módl się za nami.

 

Błogosławiona Bogurodzica szczególniejszym sposobem Jest Domem Bożym, bo w Niej mieszkał Pan Jezus z pełnością łask po Wcieleniu, gdyż najczystsze Serce Maryi nigdy nie było powiązane władzą czarta, tak jak my wszyscy przez grzech pierworodny i przez mnóstwo innych grzechów i tak wielką nędzą i skłonnością do złego, że nawet przyjmując Pana Jezusa prędko Go wyganiamy od siebie. Błagajmy, więc Maryję, aby Sercem Najczystszym ogarnęła dom duszy naszej, aby go oczyściła i na wieczne mieszkanie Synowi Swemu oddała. Jakże na wieki piękna będzie dusza, która z miłością gorącą często, o ile tylko miała pozwolenie, Pana Jezusa w Komunii św. przyjmowała. Majestat Ciała Jezusowego będzie jaśnieć w naszym ciele uwielbionym.

Wtedy to dopiero odbierzemy nagrodę za wszystkie ofiary posłuszeństwa, umartwiania, przykrości, upokorzenia, ubóstwa, poniżenia, pracy, chorób, obmów, wyniszczenia się itp. poniesione za życia z miłości Bożej. Pan Jezus czeka na nas ukryty w Tabernakulum. Jakże On jest dobry, czeka póki nie przychodzimy do Niego, póki Mu próśb naszych nie złożymy. Jak On się zniża do nędzy naszej, mówi ze swego więzienia miłości. Mniejsza o to, że mnie nie widzicie. Proście, o co chcecie, a Ja was wysłucham. Jak On mile przyjmuje tę chwilkę urwaną od zajęć, gdyż wiarą i miłością uniżając się, aż do ziemi czołem tulisz się do Jego nóg i błagasz o błogosławieństwo Najczystsze Serce Maryi przez miłość dla Jezusa.

Jezu w Eucharystii ucz nas miłości.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Najczystsze Serce Maryi, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

Rozważmy jak Duch Święty ubogacił Najczystsze Serce Naszej Przenajświętszej Matki, Pani i Królowej w dary swoje: mądrość, umiejętność, wyrozumienie, poradę, mężność, pobożność, bojaźń. A także w tym Najpokorniejszym Sercu Oblubienicy swej zachował owoce swoje najwcześniejsze; najprzedniejsze i najobfitsze: miłość, wesele, pokój, cierpliwość, cichość, wiarę, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Podziwiajmy wielmożność Serca Najczystszej Matki naszej i błagajmy Ją, aby była nam Matką miłosierdzia udzielając nam zupełności Najczystszego Serca. Czemuż to święci byli tak oderwani od ziemi? Bo pozwalali się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie może mylić się ten, którego prowadzi Bóg światła i wiary przez światło Ducha Świętego. Zakonnica rozróżnia najbardziej najdrobniejsze szczegóły nędznego życia swego. Wtedy najmniejsze niedoskonałości, zdaje się jej ciężkimi upadkami, najmniejszy grzech tak ją przejmuje, że wolałaby największe znieść cierpienia i gotowa na wszelkie upokorzenie dla pozbycia się grzechu. Dla zakonnicy, którą Duch Święty rządzi, to tak jakby ten świat nie istniał, ogarnia ją pokój i wesele, że Panu samemu służy i nic ją nie zdoła zaskoczyć, czuje się w cierpieniu szczęśliwą, nigdy się w obecności Bożej nie nudzi na modlitwie i medytacji. Duch Święty kształci jej serce w dążeniu do dobra. Aby posiąść Ducha Świętego trzeba błagać, jęczeć, wybłagiwać sobie łaskę i przyczynę Oblubienicy Ducha Świętego. Droga do Ducha Świętego przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi najpewniejsza, Błagajmy Panią naszą i Królową, aby z pełności łask i darów, i owoców Ducha Świętego w Jej Sercu złożonych obdarzyła nędzne serca nasze.

 

DZIEŃ  SIÓDMY

Najczystsze Serce Maryi mieczem boleści przebite, módl się za nami.

 

Pan Jezus chciał uczynić Matkę Swoją Królową męczenników. Męczeństwo Maryi było połączone z miłością Jej Najczystszego Serca, im więcej to Serce było doskonałe w miłości, tym bardziej było wystawione przez Opatrzność na krzyż i cierpienie.

Znane nam są i do koronki bolesnej włączone siedem boleści Matki Bożej, ale jest to tylko krótka treść męczeństwa Najczystszego Serca Maryi. Siedem męczeństw jakby przebitego Serca naszej Najświętszej Matki jak w miłości tak też w boleści i cierpieniach różnego rodzaju było najdoskonalszym podobieństwem do Serca Jezusa. Zakonnica, jeśli nie miłuje Krzyża i cierpień, zakonnica taka, jeśli dostanie się do Nieba, to chyba po bardzo długiej pokucie w czyśćcu. Wybieramy sobie cierpienia lżejsze i krótsze na ziemi, aby w godzinie śmierci uniknąć rozpaczy z życia zmarnowanego i niepewności zbawienia. Za odnowienie ślubów zakonnych obiecuje nam zakon życie wieczne, jeśli zachowujemy i wypełniamy do śmierci te trzy śluby. Już wiemy, co nam czynić wypada -na męczeństwo serca i woli ofiarujemy się w zakonie, utkwimy wzrok w Chrystusa Pana dźwigającego Krzyż swój przed nami, na Matkę Jego, która na Niego patrzy, na naszego Anioła Stróża stojącego tuż przy nas. Jakaż to radość Najczystszego Serca Maryi, a także Anioła Stróża, gdy zakonnica wiernie postępuje drogą ślubów swoich i reguły, pomimo cierpień i krzyżów jej nędznej natury. Słodka i rozkoszna jest rzecz cierpieć z miłości dla Jezusa i Maryi w połączeniu z ich cierpieniami. Jest to miłość prawdziwa pro wadząca do zjednoczenia się z Bogiem bez przyczyny Serca Maryi nie zrozumiemy tego. Błagajmy przez boleść Jej, aby nam jak Matka miłosierdzia towarzyszyła na drodze krzyżowej.

 

DZIEŃ  ÓSMY

Najczystsze Serce Maryi, Przewodniczko tych, którzy szukają Jezusa niosąc swój krzyż, módl się za nami.

 

Serce Maryi Jest naszą siłą na drodze życia zakonnego.

Gdy Bóg krzyże zsyła przykrzymy sobie, skarżymy się, szemrzemy, nienawidzimy wszystkiego, co nam się sprzeciwia. Krzyże te występują w różnej postaci czy to pokusy, czy przeciwności od tych, którzy cię nie rozumieją lub źle sądzą, czy to w postaci choroby i nieudolności twojej, czy zmartwienia. Zawsze krzyż ten jest łaską drogocenną – jest z woli i dopuszczenia Bożego, jest jakby drabiną do Nieba. Jak dobrze, jak święcie umiera zakonnica, która żyje na krzyżu. Sam tylko krzyż będzie nas bronił w dzień sądu ostatecznego.

Bóg chce, aby zakonnica nigdy nie traciła krzyża z oczu, dlatego w dzień profesji ozdabia ją krzyżem, aby tym widokiem pobudzona, mogła sobie przypominać jak wiele cierpiał Jezus dla jej miłości. Krzyż zakonnicy przemieniony w ogniu miłości jest jak ten snop ciernia rzuconego w ogień i spalonego na popiół. Ciernie jest przykre, kolące, lecz popiół miękki. Zakonnica, gdy jest cichą, łagodną i cierpliwą w cierpieniu i słodko oddaje się przez Serce Maryi Jezusowi otrzymuje zasługę, najwyższą do męczeństwa przyrównywaną. Sam Pan Jezus przysyła swym sługom cząstki krzyża swego, cokolwiek będziesz cierpieć, zawsze to jest cząstka malutka bolesnego krzyża Pana Jezusa i Oblubieńca twego, jest to kropelka z tego morza boleści Najczystszego Serca Maryi Matki Jego. Najboleśniejsza Matko pod krzyżem, daj nasz krzyż umiłować.

 

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

Najczystsze Serce Maryi, której Imię zaufanie wzbudza, módl się za nami.

 

Niezwykłą łaską udzieloną nam przez Najczystsze Serce Maryi jest naznaczenie każdej siostry Jej świętym Imieniem przy obłóczynach. To nas powinno pobudzać nie tylko do miłości i ufności do tej Niebieskiej Matki, ale do usilnego starania się naśladowania Ją w cnotach. Św. German powiedział: „O Ty, Maryjo jesteś Matką życia i Matką żyjących, więc to życie i zbawienie przywróć nam cośmy przez grzech utracili. Imię Maryi jest „tchnieniem życia”. Mistrzynią naszą jest Maryja i przykładem w oddaniu się od dzieciństwa na służbę Bogu. Maryja jest przykładem jest przykładem pokory, milczenia, usłużności względem niższych; posłuszeństwa choćby dla cieśli Józefa; cierpliwości i wytrwałości nawet pod krzyżem; miłosierdzia na potrzeby ludzkiej przystępności i uprzejmości dla wszystkich proszących. Cieszmy się, że jest łaski pełną i Błogosławioną między niewiastami. Przenajdroższą Matką naszą. Aby wynagrodzić Jej nasze większe i mniejsze uchybienia w Pańskiej służbie oddajmy się tej naszej Królowej za niewolnicę, odnawiając śluby nasze całym sercem i akt przepisany zaofiarowania się Panu Jezusowi odwiecznej mądrości Wcielonej przez Serce Maryi.

O Najczystsze Serce Maryi przyjm łaskawie tę wiązankę modlitw naszych i daj nam odtąd gorliwiej Ci służyć.

 

( 1917 rok 2 czerwca w zaciszu napisałam tą nowennę z pomocą Serca Maryi, której obiecałam uroczyście służyć jako niewolnica. Z żywotu proboszcza z Ars Jana Vienei niektóre zdania wybrałam, pragnąc bardzo, aby te kilka kartek z pożytkiem duchowym były czytane, przez co by cześć i chwała Pani mojej i Królowej w Niebie powiększyła się, o co jako niewolnica Jej Najczystszego Serca, Ją samą najpokorniej upraszam. M. Paula Malecka.)

 

 

NOWENNA  DO ŚW.  JÓZEFA

Rozpoczynamy 10 marca

 

1.       Pieśń do św. Józefa

 

  1. O chwalebny święty Józefie, przybrany ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny. Amen.

 

DZIEŃ  PIERWSZY

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, z woli Bożej został rządcą w Egipcie dla ratowania ludzi od śmierci, tak w Nowym Testamencie Ty zostałeś panem i zarządcą tych skarbów, które nam są potrzebne do życia nadprzyrodzonego. Z wielką czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. Amen.

                                         Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  DRUGI

Chwalebny święty Józefie, Ojciec niebieski nie wahał się oddać Tobie w opiekę Jednorodzonego Syna Swojego. Przyjąłeś Go z miłością, żywiłeś, piastowałeś i strzegłeś z ojcowską pieczołowitością. Garniemy się do Ciebie z dziecięcą ufnością i prosimy, abyś po ojcowsku wysłuchał naszych próśb, które do Ciebie zanosimy i chronił nas od wszelkiego zła. Amen.

                                              Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  TRZECI

Święty Józefie, Twoja wyjątkowa godność, prawość i chwała mają swoje źródło w Chrystusie, z którym na co dzień przebywałeś, z którym rozmawiałeś i pracowałeś. Dopomóż nam święty nasz Opiekunie, abyśmy również potrafili na co dzień z Chrystusem rozmawiać, pracować, przebywać, a w blaskach Jego obecności uświęcać siebie i wszystkie zajęcia. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  CZWARTY

Józefie święty, pod opieką Twoją rósł chleb żywota z nieba dany. Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód. Uproś nam łaskę odczuwania głodu eucharystycznego, aby Komunia święta była dla nas źródłem pokoju i zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  PIĄTY

Potężny nasz Patronie, zło z ogromną siłą wciska się w nasze życie, powodując zamęt w sumieniu i całym życiu chrześcijańskim. Zarówno „marności światowe”, jak i „szatańskie najazdy” nie ustają w uwodzeniu do zła. Wspomagaj nas swoją potężną opieką, abyśmy pomocą twą wsparci mogli żyć pobożnie, święcie umierać i osiągnąć szczęście wieczne. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ SZÓSTY

Głowo Najświętszej Rodziny razem z Najświętszą Maryją Panną i Zbawicielem jesteście niedościgłym wzorem życia rodzinnego i wszelkich cnót domowych. Uproś naszym rodzinom łaskę wpatrywania się w Twoją Rodzinę Nazaretańską dla uczenia się życia rodzinnego w pokoju i szczęściu. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  SIÓDMY

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swojego Patrona, Opiekuna i Obrońcę, licząc słusznie na potężną Twoją pomoc, ponieważ jako opiekun, ojciec i żywiciel Chrystusa na ziemi, nadal pozostałeś opiekunem Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Wypraszaj, przeto wszystkim członkom Kościoła łaskę wierności Chrystusowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  ÓSMY

Święty Józefie, potężny nasz patronie. Kiedyś Józef, syn Jakuba, z woli Bożej stał się przyczyną błogosławieństwa dla umęczonego Egiptu i krajów pogranicznych. Prosimy Cię usilnie, aby Twoja obecność czczona w Polsce od stuleci, zaowocowała w tych trudnych dniach błogosławieństwem Bożym dla nas i naszych sąsiadów. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, przy twoim zgonie obecny był Zbawiciel i Twoja Przeczysta Oblubienica. Uproś nam tę łaskę, abyśmy mogli odejść z tego świata w obecności Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. Amen.

                                               Zdrowaś Maryjo…

                                              Św. Józefie módl się za nami.

 

 

NOWENNA 

DO  ŚW.  FRANCISZKA  Z  ASYŻU

Rozpoczynamy 25 września

 

  1. Pieśń do św. Franciszka.

 

  1. Wszechmogący, Wieczny Boże, któryś przez Jednorodzonego Syna Swego światłem Ewangelii dusze nasze oświecił i na drogę życia wprowadził, daj nam prosimy Cię pokornie przez zasługi św. O. Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tego świętego Patriarchy, duchem ewangelicznym głęboko się przejęli i zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które w pokorze u stóp Twego Majestatu składamy. Amen.

 

DZIEŃ  PIERWSZY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy społem zginiecie”. Błagamy Cię udziel nam męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz św. O. Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznawszy nasze błędy z prawdziwą skruchą pokutę czynili i mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                                    Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  DRUGI

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje, a złodzieje wykopują i kradną, ale skarbcie sobie skarby w niebie”. Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym wsławił się w Kościele Twoim św. O. Franciszek, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, wierząc, że wszystko inne będzie nam przydane. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                            Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  TRZECI

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Wyznaję Tobie Ojcze, żeś to zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś maluczkim”. Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki O. Franciszek, abyśmy mogli być zaliczeni do tych maluczkich, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  CZWARTY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli się nie staniecie jako dziatki, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego”. Daj nam tę słodycz i prostotę, którą św. O. Franciszek świat podbijał, abyśmy i my, stawały się wszystkim dla wszystkich i innych do Boga pociągali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                              Ojcze nasz.. Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  PIĄTY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Kto chce iść za Mną, niech sam siebie zaprze, weźmie krzyż swój na każdy dzień i naśladuje Mnie”. Daj nam, abyśmy zapatrzeni we wzór św. O. Franciszka naznaczonego bliznami Twej Męki, chętnie dźwigali krzyż nasz codzienny i owoców Twej zbawczej Męki dostąpili. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                                       Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ SZÓSTY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują”. Daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując św. O. Franciszka, obejmującego swą miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                                     Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  SIÓDMY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą”. Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które św. O. Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach naszych zachowywali i bliźnim naszym dawali, a tak zasłużyli na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                            Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  ÓSMY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone”, daj nam pokorną wytrwałość w modlitwie, abyśmy na wzór O. Franciszka w potrzebach naszych najpierw do Boga się uciekali i zbawienny skutek modłów naszych osiągnęli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                                 Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy”, użycz nam tej seraficznej miłości, jaką płonęło serce św. O. Franciszka, abyśmy przez żarliwość naszych. uczuć i doskonałość naszych uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi a potem w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                                                Ojcze nasz… Św. O. Franciszku…

NOWENNA

DO  BŁ.  O.  HONORATA  KOŹMIŃSKIEGO

Rozpoczynamy 4 października

 

  1. Pieśń do Bł. O. Honorata.
DZIEŃ  PIERWSZY

Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym ubogacona łaską Ducha Świętego, za wstawiennictwem Bł. O. Honorata, poznawała to, co słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze czyniła to, co jest zgodne z Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie, którą Ci polecam…

                                     Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ  DRUGI

Kieruj, Panie, moim życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abym wsparta przykładem i wstawiennictwem Bł. O. Honorata zawsze pełniła Twoją wolę i znajdowała w niej upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w rozwiązaniu trudnej sprawy, którą Ci przedkładam…

                              Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ  TRZECI

Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości Bł. O. Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania. Udziel mi łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei i miłości, sprawiedliwości i prawdzie, a zwłaszcza w tej trudnej sprawie, którą Ci przedkładam…

                                Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo.. Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ  CZWARTY

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone”. Z ufnością uciekam się do Ciebie za wstawiennictwem Bł. O. Honorata w moich potrzebach i proszę o łaskę…

                                  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ  PIĄTY

Zbawicielu mój, Tyś powiedział: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”. Zachęcony tymi słowami, proszę Ojca w imię Twoje, przez pośrednictwo Bł. O. Honorata o łaskę…

                                      Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ SZÓSTY

Panie, niech Twój sługa Bł. O. Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele katolickim, oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, pokój i błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę.

                                   Ojcze nasz.. Zdrowaś Maryjo.. Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ  SIÓDMY

Boskie. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, miej litość nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz Bł. O. Honorata.

                                     Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Bł. O. Honoracie…

DZIEŃ  ÓSMY

Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował Bł. O. Honorat, składam Ci Panie, hołd, czcić i uwielbienie, dziękując za wszystkie łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w sprawie…

                                     Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo., Bł. O. Honoracie…

 

DZIEŃ  DZIEWIĄTY

O Bł. O. Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie odczytywałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracował z myślą o lepszej przyszłości, wstawiaj się za Ojcem Św., Biskupami, wszystkimi Polakami, a mnie wyjednaj łaskę, o którą z ufnością i pokorą proszę…

                                     Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo., Bł. O. Honoracie…