NOWENNA  NA  WIELKI  CZWARTEK

 

Sercem Kalwarii jest cierpienie, odrzucenie i posłuszeństwo. Zmartwychwstały, uwielbiony Jezus jest obecny w nas, gdy codziennie od nowa przeżywamy Kalwarię. Jezus dał nam ucztę eucharystyczną, aby nas żywić i karmić na drodze naszego życia. On znał góry i doliny, które będą towarzyszyć naszej pielgrzymce do Ojca. Chciał być z nami we wszystkich zmiennych kolejach losu. Jest rzeczywiście Wiatykiem, pożywieniem w naszej podróży. Jezus stał się Eucharystią dla nas, abyśmy mogli stać się Eucharystią dla innych. Amen.

 

DZIEŃ  PIERWSZY –  Wj 16,4-36 

Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu”.

 

DZIEŃ  DRUGI –  J 6, 1-15

„Jezus, więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym”.

 

DZIEŃ  TRZECI  –  J 6, 25-59

Jam jest chleb życia”.

 

DZIEŃ  CZWARTY  –  J 6, 60-71                     

Uczniowie uznali słowa Jezusa za zbyt trudne do przyjęcia. „Czyż i wy chcecie odejść?”

 

DZIEŃ  PIĄTY  –  Łk 22, 7-20

„Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał”.

 

DZIEŃ SZÓSTY  –  Łk 14,12-24

„Powiadam wam: żaden z tych, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje uczty mojej”.

 

DZIEŃ  SIÓDMY  –  Hbr 9,11-28 

Ofiara Jezusa: „O ile bardziej Krew Chrystusa (…) oczyści wasze sumienia”.

 

DZIEŃ  ÓSMY  –  Łk 24, 13-35

„Poznali Go po łamaniu chleba”.

 

DZIEŃ  DZIEWIĄTY  –  1Kor 11,17-34

Upomnienie dotyczące przyjęcia Eucharystii: „Niech przeto człowiek baczy na siebie samego”.  

 

  • Jezusie, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
  • Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

 

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.