I. O, mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znaj znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…..

 

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

 

II. O mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”, wysłuchaj mnie, bo otóż proszę, Ojca w imię Twoje o łaskę…

 

Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

 

III. O mój Jezu, Tyś powiedział: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twymi Słowami proszę o. łaskę…      

       

Ojcze nasz…. Zdrowaś… Chwała Ojcu….

Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

 

 

O Najświętsze Serce Jezusa, dla Którego jedno tylko jest niemożliwe, mianowicie, aby nie mieć litości dla strapionych, więc miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez Bolesne i Niepokalane Serce Marii, przez Twoją, a naszą czułą Matkę, Amen.

 

Odmówić:   Witaj Królowo…  i dodać: Św. Józefie, przybrany Ojcze Jezusa. módl się za nami.

/Te modlitwy były odmawiane codziennie przez O. PIO za tych, którzy sami polecali się Jego modlitwom. /