Maryjo Niepokalana Boża Rodzicielko, spraw, aby modlitwy nasze stały się miłe Bożemu Dzieciątku. Niech nam uproszą dobre przygotowanie się na spotkanie z Nim przez głęboką wiarę i wolność od grzechu. Amen.

 

DZIEŃ PIERWSZY

Szopa betlejemska. Niewiele ma z nią wspólnego ozdobna szopka spod choinki. Bóg-Człowiek, Pan wszystkiego rodził się w całkowitym ubóstwie. A ty urządzasz się na tym świecie tak, jakbyś zapomniał, że jesteś w drodze.

(chwila ciszy…)

 

DZIEŃ DRUGI

Ubóstwo, a także oziębłość ludzkich serc nie powstrzymały Słowa Bożego przed przyjściem na ziemię. A ty, co czynisz, aby lepiej było Panu w dzisiejszym świecie, w tobie?  

(chwila ciszy…)

 

DZIEŃ  TRZECI

Ręce Bożej Dzieciny wyciągały się ze żłóbka z miłością do Matki, do wszystkich ludzi. Dłonie Jezusa zawsze są otwarte, zwłaszcza dla chorych, opuszczonych, upadłych, smutnych. Czy rozumiesz ten gest Twego Pana, czy naśladujesz Go?

 (chwila ciszy…)

 

DZIEŃ CZWARTY

Uśmiech dziecka -to dla matki nagroda za codzienny trud. Prześliczny musiał być uśmiech Bożego Dzieciątka do Jego Niepokalanej Matki. Czy darzysz drugiego człowieka, jako brata, bezinteresownym uśmiechem życzliwości?

(chwila ciszy…)

 

DZIEŃ PIĄTY

Serce – symbol miłości. Dziecię Jezus kochało każdego człowieka bez wyjątku od pierwszych chwil życia. Czy umiesz tak postępować? Mówi twój Pan: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. 

(chwila ciszy…)

 

DZIEŃ SZÓSTY

Prześladowanie to nie nowa rzecz. Ucieczka przed Herodem do Egiptu była przykra dla Świętej Rodziny. Boży plan spełniał się w trudach i cierpieniu. Należało tylko ufać. A ty, dlaczego nie ufasz Bogu w trudnościach?

(chwila ciszy…)

 

DZIEŃ SIÓDMY

Ludzka nieczułość! Boże Dziecię doświadczyło jej także. Czy ty, będąc chrześcijaninem, masz otwarte serce na potrzeby i troski innych?

(chwila ciszy…)

DZIEŃ ÓSMY

Dewiza Dzieciątka Jezus: Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. A jaka jest twoja dewiza życiowa?

(chwila ciszy…)

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, tak śpiewali Aniołowie nad stajenką „kołyską” w Betlejem. Czy ty jesteś człowiekiem dobrej woli?

(chwila ciszy…)

 

WEZWANIA:

Boskie Dzieciątko, Synu Ojca w niebie, bądź uwielbione.

Boskie Dzieciątko, Synu Niepokalanej Matki, bądź uwielbione.

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie Ludu Bożego, bądź uwielbione.

Boskie Dzieciątko, nadziejo grzeszników, bądź uwielbione.

Boskie Dzieciątko, źródło pokoju i miłości, bądź uwielbione.

 

Módlmy się.

Boże, Ojcze Przedwieczny, Twój Syn ukazał światu wzór człowieczeństwa, stając się bratem naszym w ludzkiej naturze; spraw, abyśmy się odnowili wewnętrznie mocą Jego łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen