Modlitwy upraszające miłosierdzie Boże nad światem.

W duchu wynagrodzenia przychodzimy dziś do Ciebie, Boże, aby Cię błagać o miłosierdzie dla nas i dla całego świata:

 • Aby nasi bracia niewierzący odkryli w Kościele obecność Boga żywego – błagamy Cię, Panie!
 • Aby chrześcijanie kształtowali swoje sumienia według nauki Kościoła – błagamy Cię, Panie!
 • Aby chrześcijanie z odwagą i męstwem apostolskim szerzyli światło wiary świętej – błagamy Cię, Panie!
 • Aby cześć i nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu szerzyły się na całym świecie – błagamy Cię, Panie!
 • Aby jak pierwsi chrześcijanie w Ofierze Mszy świętej i sakramentach świętych szukali męstwa i stałości – błagamy Cię, Panie!
 • Abyś Ojca świętego otaczał opieką Swoją i oświecał Go w rządzeniu Kościołem – błagamy Cię, Panie!
 • Aby kapłani mogli przekazać ludziom naszych czasów Ewangelię Chrystusową – błagamy Cię, Panie!
 • Aby wszyscy wyznawcy Chrystusa byli wierni łasce chrztu świętego – błagamy Cię, Panie!
 • Aby rodziny chrześcijańskie dawały świadectwo o Chrystusie przez życie zgodne z Ewangelią – błagamy Cię, Panie!
 • Aby rodzice i opiekunowie zgodnie dla swoich dzieci zgodnie dla swoich dzieci i domowników byli współpracownikami łaski i świadkami wiary świętej – błagamy Cię, Panie!
 • Aby rodzice i opiekunowie przejęli się prawem i obowiązkiem chrześcijańskiego wychowania dzieci – błagamy Cię, Panie!
 • Aby rodzice umieli pomóc swym dzieciom w odnalezieniu ich życiowego powołania – błagamy Cię, Panie!
 • Aby małżonkowie ukazywali i potwierdzali swym życiem nierozerwalność małżeństwa – błagamy Cię, Panie!
 • Aby kierujący państwami uznali nad sobą władzę Boga i budowali porządek społeczny na sprawiedliwości i miłości – błagamy Cię, Panie!
 • Aby kierujący państwami szanowali przekonania religijne obywateli – błagamy Cię, Panie!
 • Aby we wszystkich narodach ziemi zniknęły wzajemne nienawiści, a zapanował stały pokój – błagamy Cię, Panie!
 • Abyś naszą Ojczyznę otoczył opieką i od niebezpieczeństwa ją bronił – błagamy Cię, Panie!
 • Aby naszym rodzicom, krewnym, dobrodziejom i nam wszystkim towarzyszyła zawsze Opieka Boża – błagamy Cię, Panie!
 • Aby wojny, zarazy i klęski żywiołowe od ludzkości oddalone były – błagamy Cię, Panie!
 • Aby środki przekazywania myśli służyły religii, kulturze i dobru całej ludzkości – błagamy Cię, Panie!
 • aby młodzież umiała pokonywać trudności życiowe, czerpiąc siłę z wiary – błagamy Cię, Panie!
 • Abyś wśród młodzieży świata, szczególnie narodu polskiego, wzbudził gorliwe i ofiarne powołania kapłańskie i zakonne – błagamy Cię, Panie!
 • Aby uniwersytety katolickie promieniowały światłem wiary – błagamy Cię, Panie!
 • Aby odkrycia i wynalazki służyły chwale Bożej i dobru ludzkości – błagamy Cię, Panie!
 • aby wszyscy grzesznicy znaleźli w sakramencie pokuty przebaczenie i pokój – błagamy Cię, Panie!
 • Aby wszyscy konający zwracali się z ufnością i skruchą do Ciebie Ojca Miłosierdzia – błagamy Cię, Panie!
 • Aby dusze wszystkich wiernych zmarłych zostały wprowadzone do radości życia wiecznego – błagamy Cię, Panie!
 • Przez zasługi i orędownictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – błagamy Cię, Panie!
 • Przez tajemnicę odkupienia naszego, której pamiątkę zachowałeś w Sakramencie Eucharystii – błagamy Cię, Panie!

P.: „Złożywszy wszelki ciężar i zewsząd nas otaczający grzech

W.: biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam boju”. (Hbr 12,1)

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże, który Niniwitom w popiele i włosiennicy pokutującym, łaski przebaczenia udzieliłeś, daj nam litościwie tak ich naśladować w skrusze, abyśmy z nimi uczestniczyli w Twojej łasce odpuszczenia grzechów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.