Lipcowe jubileusze

     „Matko ma, zakonie mój, jam na wieki twa”- słowa tej starej pieśni, które wybrzmiały podczas Mszy św. dziękczynnej są najlepszym komentarzem do uroczystości, która miała miejsce 8 lipca br. w kaplicy Sióstr Sercanek w Nowym Mieście nad Pilicą. Okazją do tego były jubileusze profesji zakonnej: 50 lat s. Anny, 60 lat s. Antoniny oraz 70 lat s. Jadwigi. „Matko ma, zakonie mój, dla cię życie me, dla cię prac mych zdrój” – to nie tylko sentymentalne wspomnienie złożonych przed laty ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale wyraz wdzięczności Bogu za łaskę powołania i wytrwania w zgromadzeniu.

     Dziękczynienie jubileuszowe odbyło się na zakończenie rekolekcji zakonnych, które prowadził ks. dr Marek Szymula. Przez tydzień siostry miały możliwość zgłębiać tajniki życia duchowego, pogłębiać swoją relację z Bogiem poprzez trwanie w ciszy i skupieniu, modlitwę i adorację, sakramentalną spowiedź i Eucharystię. To „wyjście na pustynię” było bardzo owocne, co pokazały świadectwa sióstr podczas spotkania z rekolekcjonistą w ramach ostatniej konferencji.

     Podczas Mszy św. siostry jubilatki odnowiły swoje śluby zakonne i otrzymały na pamiątkę: krzyż, obrazy Miłosiernego Jezusa i różańce. Następnie wszystkie rekolektantki odnowiły profesję z okazji  odprawionych rekolekcji. Na zakończenie Matka Generalna w imieniu zgromadzenia podziękowała jubilatkom za świadectwo życia i wierności powołaniu, za modlitwę i cierpienie ofiarowane Bogu. Po Eucharystii przyszła kolej na poczęstunek, ale wcześniej na słowa wdzięczności i podziękowań w kierunku ks. Marka, m. Marii, s. przełożonej i wszystkich sióstr, które przyczyniły się do efektywnego przeżywania „świętego czasu” rekolekcji. Nie zabrakło tortu jubileuszowego i części artystycznej, także w wykonaniu jednej z jubilatek.

Zostaw Komentarz