Gościnny dom Sióstr Sercanek w Kodniu otwarty dla dzieci

     Czas ferii zimowych to dla uczniów odpoczynek od nauki ale też wzmocnienie sił duchowych i fizycznych. Siostry Sercanki pracujące jako katechetki przy parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej już dwa miesiące wcześniej spotykały się z żywym zainteresowaniem dzieci, które pytały: „Czy w tym roku w ferie też możemy pojechać do Sióstr Sercanek w  Kodniu?” Ponieważ charyzmatem naszego Zgromadzenia jest praca opiekuńczo-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, dlatego s.Teresa Olszewska i s. Teresa Kłak z wielką radością rozpoczęły organizowanie tygodniowego wyjazdu dla uczniów klas II-V. I tak gościnny dom Sercanek w Kodniu w czasie ferii zatętnił życiem i gwarem 30 dzieci.

     Nawiązując do tegorocznego programu duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, hasłem każdego dnia był jeden z darów Ducha Świętego. Podczas zaplanowanych zajęć dzieci mogły pogłębić treści darów Ducha Świętego poprzez: rozważanie tekstów Pisma św., przygotowanie pantomim, wykonanie prac plastycznych na temat „Jak ja wykorzystuję w codziennym życiu otrzymane dary Ducha Świętego?” Oprócz rozważań nad darami Ducha Św. dzieci codziennie uczestniczyły we wspólnej modlitwie porannej, odmawiały jedną cześć różańca, do której rozważania i intencje same przygotowywały, w godzinie miłosierdzia w kaplicy odmawiały wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieci bardzo chętnie pełniły powierzone im dyżury. Każdego dnia był też czas na naukę różnych piosenek religijnych a w wieczory pogodne odbywały się dyskoteki i zabawy integracyjne.

     Ten wspólny Boży czas minął dzieciom bardzo szybko. W czasie podróży dzieci już pytały, kiedy będą mogły znów pojechać do Sióstr Sercanek w Kodniu, a rodzice przy odbiorze dzieci okazywali ogromną wdzięczność za godnie i owocnie spędzony czas ich pociech.

 

Zostaw Komentarz