Fundacja powstała z inicjatywy Sióstr Sercanek w 2011 r. Do jej celów należy, najogólniej mówiąc,  prowadzenie i wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin. Siedziba fundacji znajduje się na tzw. “Bogudzięce”.

Statut Fundacjipobierz

Więcej informacji o bieżących działaniach Fundacji można znaleźć na Facebook’u: Fundacja Serca Sercom