Formacja permanentna, czyli stała odnowa ducha

     Każda siostra wstępując do Zgromadzenia przechodzi wszystkie etapy formacji początkowej: postulat, nowicjat i juniorat. Jest to okres wzmożonej pracy duchowej przygotowujący do życia zakonnego. Po takim „wyszkoleniu”, w większości teoretycznym, przychodzi czas na weryfikację w codzienności. Dodatkowo z upływem lat zmienia się sposób postrzegania rzeczywistości, pojawiają się nowe trudności i wyzwania. Dlatego spotkania formacji permanentnej (stałej) stają się doskonałą okazją do odnowienia swojego ducha: z jednej strony powrotu do źródeł, a z drugiej – odpowiedzi na wyzwania przyszłości.

     W dniach 26-29 grudnia w Nowym Mieście gościło ponad dwadzieścia sióstr z różnych stron Polski, a także z Litwy. Pierwszy dzień poświęcony był założycielom: bł. Ojcu Honoratowi i M. Pauli Maleckiej. Siostry zwiedziły Izbę pamięci M. Pauli, odwiedziły groby „duchowych rodziców”, a także pochyliły się nad charyzmatem nadanym przez nich Zgromadzeniu. Tematyka kolejnych dni dotyczyła zmian osobowościowych, które są właściwe wszystkim kobietom na poszczególnych etapach życia. Wykłady i zajęcia warsztatowe przeprowadziła s. Anna Pudełko, apostolinka. Nie zabrakło też możliwości na wymianę doświadczeń i wspólne szukanie rozwiązań sytuacji kryzysowych. Nad duchową stroną czuwał o. Andrzej Baran, kapucyn. W swoich homiliach przedstawił zagrożenia duchowe, które wiążą się z wejściem w tzw. kryzys wieku średniego, ale też receptę na wykorzystanie tego okresu jako szansy na pogłębienie swojej relacji z Boskim Oblubieńcem. 

     Na zakończenie siostry wyraziły swoje zadowolenie oraz wdzięczność Bogu i ludziom za wszelkie dobro, które dokonało się podczas spotkania w ramach formacji permanentnej.

Zostaw Komentarz