Każde powołanie do służby Bogu jest radością całego Kościoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Referatu Powołań