PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PAULA" W NOWYM MIEŚCIE N. PILICĄ

Przedszkole "Paula" mieści się w Domu Generalnym Sióstr Sercanek. Patronuje mu Założycielka  Zgromadzenia - Matka Paula Malecka. Jest to przedszkole 4-oddziałowe, do którego uczęszcza ok 90 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Dzieci 6-letnie realizują program przygotowania szkolnego (zerówka).

przejdź do strony przedszkola: http://przedszkole-paula.pl/

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SŁONECZKO" W SKÓRCU K/SIEDLEC

Przedszkole mieści się w Domu Formacyjnym Zgromadzenia. Posiada 3 oddziały, do których uczęszcza 75 dzieci w wieku 2,5 -6 lat.

przejdź do strony na Facebook'u

 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "WOŁYNIANKA" W RABCE ZDRÓJ

Przedszkole istnieje od 1995 r. lat. Od 2005 r. jest zarejestrowane jako przedszkole niepubliczne. Posiada 2 oddziały dla 25 dzieci w wieku 3-6 lat.

PRZEDSZKOLE W LUNABEL (BRAZYLIA)

Placówka istnieje od 5 lutego 2008 r. Siostry prowadzą Przedszkole im. Jan Pawła II dla 20 dzieci.

PRZEDSZKOLE W PLANALTINIE (BRAZYLIA)

Przedszkole pod nazwą "Ogród Córek Serca Maryi" istnieje od 2011 r. Na początku liczyło 30 dzieci, którymi opiekowały się 3 siostry w 3 grupach wiekowych. W chwili obecnej do przedszkola uczęszcza 125 dzieci (5 grup) w wieku 1-5 lat. Funkcje dyrektorki pełni siostra, resztę personelu stanowią osoby świeckie (20 pracowników).  

PRZEDSZKOLE W MORADA NOBRE (BRAZYLIA)