INTEGRACYJNY DOM DZIECKA "PAULINKA" WE WŁOCŁAWKU

Integracyjny Dom Dziecka "Paulinka" istnieje od 1999 roku. Początkowo Siostry opiekowały się czterema dziewczynkami w skromnych warunkach drewnianego domku. W 2002 r. została ukończona budowa nowego budynku, co umożliwiło przyjęcie większej liczby dzieci (20 wychowanek). Obecnie w "Paulince" przebywa 11 dziewcząt w wieku od 7 do 18 lat.  

DOM "OAZA ŚW. FRANCISZKA" W JARMOLIŃCACH (UKRAINA)

Rodzinny Dom Dziecka "Oaza św. Franciszka" w Jarmolińcach istnieje od 2000 r. Mieści się w domu głównym Wikariatu na Ukrainie. Dwie siostry opiekują się 13 dziećmi w wieku ....-18 lat. Mogą też liczyć na pomoc innych sióstr miejscowej wspólnoty, które podzielają troskę o prawidłowy rozwój wychowanków.

"DOM ŚW. ANTONIEGO" W CHMIELNICKIM (UKRAINA)

Rodzinny dom dziecka w Chmielnickim powstał w ....r. we domu własnym Zgromadzenia. Obecnie przebywa w nim ..... wychowanków w wieku ...-18 lat.

"DOM MARYI W ŻYTOMIERZU (UKRAINA)

Rodzinny dom dziecka w Żytomierzu istnieje od ... r. Działa przy współpracy z diecezjalnym "Caritas", który użycza budynku dla dzieci i sióstr. Obecnie jest ... wychowanków w wieku ...-18 lat.

"DOM ŚW. JÓZEFA" W KIJOWIE (UKRAINA)

Rodzinny dom dziecka w Kijowie powstał w 2001 r. we współpracy z diecezjalnym "Caritas". Siostry wraz z podopiecznymi mieszkają w budynku "Caritasu" i sprawują całkowitą opiekę nad gromadką 13-ciorga dziećmi w wieku ...-18 lat. Po osiągnięciu wieku dojrzałości wychowankowie i wychowanki "Domu św. Józefa" bardzo często utrzymują kontakt z siostrami, odwiedzając je już z własnymi dziećmi. 

"DOM ŚW. FRANCISZKA" W KIJOWIE (UKRAINA)

Rodzinny dom dziecka pod nazwą "Dom św. Franciszka" istnieje od ..... r. Jest drugim takim dziełem Zgromadzenia w Kijowie pod patronatem diecezjalnego "Caritas". Obecnie pod opieką sióstr znajduje się ... dzieci w wieku ...-18 lat.

SIEROCINIEC W MORADA NOBRE (BRAZYLIA)

Sierociniec w Morada Nobre - został poświęcony 27 lipca 1994 r. Obecnie przebywa w nim ok. 40 sierot. 

SIEROCINIEC W OSFAYA (BRAZYLIA)

Sierociniec w  Osfaya - został poświęcony dn. 15 sierpnia 1996 r. Jedna część domu jest przeznaczona na Sierociniec dla 30 dzieci, a druga na nowicjat Zgromadzenia. 

SIEROCINIEC W PLANALTINA (BRAZYLIA)

Siostry w Planaltinie opiekują się dziećmi od 1999 r. Własny dom wybudowały w 2000 r. z przeznaczeniem na sierociniec. Ponieważ liczba dzieci wzrastała, został w krótkim czasie dobudowany drugi budynek, który może pomieścić 110 wychowanków. Obecnie przebywa w nim na stałe 30-40 dzieci (dziewczynek i chłopców) w wieku 0-18 lat. Do dyspozycji sierocińca jest również trzeci dom wybudowany w 2011 r., gdzie znajdują się sale komputerowe, taneczne oraz hala sportowa. Młodsze dzieci uczęszczają do przedszkola prowadzonego przez siostry.