Wychowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim

- to najistotniejsze zadanie apostolskie Sióstr Sercanek, wyznaczone przez Konstytucje, które są zgodne ideą o. Honorata. Mówił On do pierwszego pokolenia sióstr: „Co za pociecha myśleć, że w każdym dziecku, które bierzecie pod swoja opiekę, przyjmujecie samego Chrystusa, a więc dla Niego samego wszystkie trudy ponosicie. Jaka wielka zachęta, że przyczyniacie się do prawdziwego dobra naszego społeczeństwa”.

Kierunki działalności apostolskiej Zgromadzenia to wszelkie możliwe formy pracy opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci i młodzieży takie jak:

 • nauczanie w szkołach;
 • katechizacja w szkołach i przy parafiach;
 • opieka i wychowywanie w domach dziecka, sierocińcach, w przedszkolach, bursach, stancjach, świetlicach itp.;
 • prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych przy parafiach;
 • organizowanie rekolekcji i skupień dla dziewcząt rozeznających powołanie;
 • formacja duchowa nauczycieli i wychowawców świeckich;
 • uczestnictwo w pielgrzymkach, spotkaniach, zjazdach młodzieżowych.

Pełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej

Siostry odpowiadają na potrzeby środowisk, w których przebywają:

 • w szpitalach jako pielęgniarki niosą ulgę w cierpieniu chorym, pełniąc posługę samarytańską
 • wielu głodnych i bezdomnych, którzy pukają do furty klasztornej, znajdują wsparcie i pomoc w potrzebie
 • pielgrzymi zdążający do Częstochowy otrzymują w naszych domach ciepły posiłek

Współpraca z duchowieństwem

Siostry współpracują z biskupami i kapłanami w przygotowaniu kard i w pracy duszpasterskiej:

 • Przy parafiach pełnią funkcję organistek i zakrystianek, troszcząc się o porządek i estetykę kościołów, ubogacając liturgię oraz wspomagając działania duszpasterskie.
 • W instytucjach kościelnych, biurach i kuriach służą swoją wiedzą jako księgowe i sekretarki.